Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Обробка металів тиском",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

 

 

1. Здатність застосовувати положення теорій пластичного плину та методи розрахунку для визначення напружено-деформованого стану матеріалу, режимів деформації та технологічних параметрів в процесах обробки тиском.

2. Здатність продемонструвати розуміння фізичних основ пластичної деформації; враховувати та прогнозувати властивості та поведінку металів в процесах обробки тиском.

3. Здатність вирішувати практичні проблеми обробки металів тиском, по’вязані з розробкою та впровадженням технологічних процесів виробництва металургійної продукції, з використанням сучасних підходів та методів розрахунку.

4. Здатність проектувати технології та обирати агрегати і устаткування для виробництва певних видів металопродукції шляхом комбінування існуючих способів обробки металів.

5. Здатність вирішувати задачі, пов’язані з постачанням металопродукції , із застосуванням концепцій, теорій та

методів аналізу ринків металургійної продукції.

6. Здатність обґрунтовувати конструкції агрегатів для обробки металів тиском, обчислювати міцність та довговічність елементів обладнання та розробляти креслення вузлів та деталей.

7. Здатність здійснювати експлуатацію та контролювати стан роботи устаткування для обробки металів тиском.

8. Здатність продемонструвати розуміння методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, обгрунтовано обирати методи моделювання для дослідження окремих параметрів в процесах обробки металів тиском.

 

Опис

Для більш детального ознайомлення з програмою навчання бакалаврів за спеціалізацією обробка металів тиском (група МЕ07) натисніть тут або перейдіть за наступним посиланням: https://sway.com/k4eYWvxSlBE6PEKy?ref=Link