Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Комерційне супроводжування металургійної продукції (магістр)",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Програмні компетентності:

 

1. Здатність досліджувати процеси обробки металів тиском для визначення раціональних параметрів технології виробництва металовиробів з огляду на ресурсозбереження та сталий розвиток промисловості.

2. Здатність порівнювати процеси та машини для пластичної деформації металів та сплавів та проектувати нестандартні технологічні схеми обробки тиском з точки зору продуктивності, показників якості та кінцевих властивостей продукції.

3. Здатність обирати раціональні параметри процесів обробки металів тиском для отримання профілів складної форми, вирішувати практичні проблеми, пов’язані з розробкою технологічних процесів виробництва продукції для металургії та машинобудування.

4. Здатність застосовувати систему фундаментальних знань (математичних, інженерних і економічних) для ідентифікації, формулювання та вирішення технічних і технологічних проблем в області організації, планування і технології виробництва готової продукції з кольорових металів і сплавів

5. Здатність визначати параметри деформаційнотермічної обробки металів та сплавів для отримання необхідної структури та фазового складу металопродукції

Опис

Для більш детального ознайомлення з програмою навчання магістрів за  спеціалізацією обробка металів тиском (група МЕ07-М) натисніть тут або перейдіть за наступним посиланням: https://sway.com/iCoCGhtRS9hGjNxh?ref=Link

 

Освітньо-професійну програму «Обробка металів тиском» для другого (магістерського) рівня вищої освіти можливо завантажити за посиланням: http://nmetau.edu.ua/file/opp_126_m.pdf