Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет економіки і менеджменту

Божанова Олена Василівна photo

Декан: Божанова Олена Василівна

Контакти:

Адреса 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна,4, факультет економіки та менеджменту

E-mail: bozhanovaelena68@gmail.com

Телефон: 

 


Інженерно-економічний факультету у складі кафедр економіки промисловості, організації і планування виробництва та політичної економіки засновано у Дніпропетровському металургійному інституті у 1935 р.. Перший випуск інженерів – економістів відбувся у 1938 р.

Сьогодні факультет економіки і менеджменту Навчально-наукового інституту «Промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій готує висококваліфікованих фахівців за спеціальностями:

·          перший рівень вищої освіти «Бакалавр»:

                051 – Економіка (освітня програма «Міжнародна економіка»),

                071 – Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і аудит»),

            072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (освітня програма Фінансові технології в бізнесі»),

                073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент промислових та бізнес організацій»),

                076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Економіка та управління підприємством»).

·          другий рівень вищої освіти «Магістр»:

                051 – Економіка (освітня програма «Міжнародна економіка»),

                071 – Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і аудит»),

                072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (освітня програма Фінансові технології в бізнесі»),

                073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»),

                076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Економіка та управління підприємством»)

Підготовку на факультеті здійснюють 4 кафедри. Всі випускаючі кафедри здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

На сьогоднішній день на факультеті навчається більше 300 студентів.

Учбовий процес на факультеті забезпечують 7 докторів, 23 кандидатів наук і 3 старших викладача. Наявність наукового ступеню у професорсько-викладацького контингенту складає 91%.

Факультет має достатній навчальний, науковий, методичній потенціал для подальшого розвитку в умовах реформування освіти, орієнтації на європейські і світові навчальні стандарти й цінності, поглибленні інтеграції в Європейський та світовий науковий простір.

 

 


Кафедри:

Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра управління та адміністрування

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня