Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Національна металургійна академія України здійснює підготовку бакалаврів та магістрів на денну та заочну форми навчання за наступними спеціальностями (освітньо-професійними програмами):

+Показати усі ОПП -Сховати усі ОПП


101 Екологія - +Освітньо-професійні програми (1)

121 Інженерія програмного забезпечення - +Освітньо-професійні програми (0)

131 Прикладна механіка - +Освітньо-професійні програми (1)

144 Теплоенергетика - +Освітньо-професійні програми (2)

ПРИЙОМ 2022

Реєстрація для спеціальностей галузей знань 05 Економіка та 07 Управління та адміністрування для участі у МТНК/МКТ для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти розпочинається з 27.06.2022 та закінчується 18.07.2022 року

Для реєстрації вступникам необхідно надіслати лист на електронну адресу приймальної комісії priem.kom@i.ua наступного змісту:

1. Тема листа: Прізвище, ім'я, по батькові вступника

2. Текст листа: Я, Прізвище, ім' я, по батькові, номер облікової картки платника податків, прошу зареєструвати мене для участі у МТНК (для спеціальностей галузей знань 05 Економіка та 07 Управління та адміністрування) або МКТ (для спеціальності ПРАВО, вказати іноземну мову) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (назва спеціальності), форма навчання (денна або заочна).
Фотокопії моїх документів додаються.
Контактні телефони (актуальні номера телефонів вступника)

3. До листа всупник прикріплює:
- фотокопію документа, що посвідчує особу;
- фотокопію облікової картки платника податків;
- фотокартку для документів;
- копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра с додатком)
- копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування).
- фотокопію заповненої власноруч заяви-анкети

Якщо у Вас виникли питання щодо реєстрації, звертайтесь по телефону: 063 370-42-95

 

Документи,    які    подаються      в  приймальну  комісію    при  вступі

 

 1. ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ  КУРС (на базі повної загальної середньої освіти): 

- 4 кольорові фотокартки  розміром   3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал та копію документа про повну загальну середню освіту з додатком 

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та/або мотиваційний лист 

- довідка з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

  

2. ПРИЙОМ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (після технікуму, коледжу): 

- 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал диплому молодшого спеціаліста з додатком 

- оригінал документа про повну загальну середню освіту з додатком. 

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та мотиваційний лист 

- довідка з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів 

 

3. ПРИЙОМ НА СТУПІНЬ МАГІСТР (на базі вищої освіти): 

- 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал та диплому про вищу освіту з додатком 

- довідку з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- сертифікат МТНК (для окремих спеціальностей) та/або мотиваційний лист 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів

 

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь:  

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі повної середньої освіти:

кімната 151, телефон (063) 370-42-94 

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст:

кімната 261, телефон (063) 370-42-93 

З питань прийому на рівень Магістр:

кімната 112, телефон (063) 370-42-95, (073) 451-09-43 

З питань прийому до аспірантури і докторантури: 

кімната 327, телефон (056) 746-31-53 

Програми вступних іспитів до аспірантури 

Вартість навчання в аспірантурі і докторонтурі 


З питань вступу звертайтеся до Приймальної комісії:
понеділок - п'ятниця 10.00 - 16.00 

неділя - вихідний 

e-mail:priem.kom@i.ua

 

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ: 

Підготовчі курси для вступу на 1 курс: 

Інформаційні матеріали кафедр

Кафедра металургії чавуну і сталі

Кафедра електрометалургії
Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова
Кафедра якості, стандартизації та сертифікації
Кафедра інформаційних технологій і систем
Кафедра ливарного виробництва
Кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова
Кафедра матеріалознавства ім. Ю. Тарана-Жовнір
Кафедра автоматизації виробничих процесів
Кафедра енергетичних систем та енергоменеджменту
Кафедра технології машинобудування
Кафедра машин і агрегатів металургійного виробництва
Кафедра колісних і гусеничних транспортних засобів
Кафедра екології, теплотехніки і охорони праці
Кафедра електротехніки та електроприводу
Кафедра перекладу та іноземних мов
Кафедра менеджменту
Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління
Кафедра економіки і підприємництва ім. Т. Беня
Кафедра фінансів
Кафедра металургійного палива та вогнетривів
Кафедра покриттів, композиційних  матеріалів і захисту металів

Кафедра економічної інформатики

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра теорії металургійних процесів та хімії

Кафедра інженерної педагогіки

 

ПРИЙОМ 2021

Правила прийому до Національної металургійної академії України в 2021 році

Поточні рейтингові списки, рекомендовані до зарахування та зараховані у 2021 році

Перелік вакантних місць державного замовлення для вступу на ступінь Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти до Національної металургійної академії України у 2021 році

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 26.07.2021 року

Протокол засідання екзаменаційої комісії від 26.07.2021 року №27-2

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 28.07.2021 року

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Бакалавр (скороченний термін навчання) від 27.07.2021 року

Національна металургійна академія України (НМетАУ) запрошує учнів 11-х класів для участі у

Всеукраїнській олімпіаді

Національної металургійної академії України з предметів:

«Українська мова та література».
«Математика».
«Історія України».
«Фізика».
«Хімія».

Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно вирішити завдання олімпіади та надіслати заповнений бланк відповідей з відповідного предмету олімпіади:

Питання та бланк відповідей з Української мови та літератури

Питання та бланк відповідей з математики

Питання та бланк відповідей з Історії України

Питання та бланк відповідей з Фізики

Питання та бланк відповідей з Хімії

до 15 червня 2021 року на електронну адресу Приймальної комісії НМетАУ: priem.kom@i.ua, з поміткою «Олімпіада» або у паперовому вигляді за адресою: 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4.
Увага! Обов’язково необхідно вказати контактні дані абітурієнта-учасника олімпіади.

За успішну участь в олімпіадах додаються додаткові бали при вступі до НМетАУ - до 20 балів до результату ЗНО з відповідного предмету. 

Графік проведення вступних іспитів до Національної металургійної академії України у 2021 році для здобуття ступеня «Магістр»

Запрошуємо на День відкритих дверей НМетАУ

ОНЛАЙН в форматі ZOOM-конференції

28 листопада 2020 року, початок о 13:00

В програмі:

інформація приймальної комісії про Правила прийому в 2021 році

• спілкування з деканами факультетів, завідувачами кафедр, провідними викладачами академії

 

Спеціальності (освітні програми) та предмети ЗНО
136 Металургія*
Управління, технології та обладнання виробництва
металів і сплавів
Управління, технології та обладнання обробки
металів тиском
Технології та обладнання ливарного виробництва
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
131 Прикладна механіка*
Технологія машинобудування
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
132 Матеріалознавство*
Матеріалознавство
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
133 Галузеве машинобудування*
Галузеве машинобудування
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника 
 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
144 Теплоенергетика*
Теплоенергетика
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані  технології
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна  техніка*
Якість, метрологія та експертиза
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
161 Хімічні технології та інженерія*
•Хімічна технологія
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
 183 Технології захисту навколишнього середовища*
Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
 
101 Екологія*
Екологія
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
121 Інженерія програмного забезпечення
•Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
 
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
 126 Інформаційні системи та технології
Комп`ютерні технології в бізнесі
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
015 Професійна освіта*
Професійна освіта (металургія)
1. Українська мова
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Документознавство та інформаційна діяльність
1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та управління підприємством
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
035 Філологія
•Германські мови (переклад включно), перша - англійська, друга - німецька
•Прикладна лінгвістика у сфері перекладу
1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
051 Економіка
Інформаційні технології та моделювання в економіці
Міжнародна економіка
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника
 
073 Менеджмент
Менеджмент
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Будь-який предмет на вибір вступника

 

 Прийом 2020

Накази про зарахування на 1 курс бакалаврату на базі повної загальної середньої освіти. Денна та заочна форми навчання

Накази про зарахування на 1 курс магістратури. Денна та заочна форми навчання 

Перелік вакантних місць державного замовлення для вступу на ступінь Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 

Обсяги державного замовлення у 2020 році

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр 26.08.2020

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр 25.08.2020

Результати вступного фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр 22.08.2020

Результати вступного іспиту з іноземної мови для вступу на ступінь Магістр 22.08.2020

Правила прийому до Національної металургійної академії України в 2020 році зі змінами

Графік проведення вступних іспитів для вступу на ступінь Магістр у 2020 році 


Зображення

image stranitsa001.jpg

image screenshot_2021-05-18-12-18-41.jpg

image poster071.jpg

image plakat_03_2__lbr_1_rbr_.jpg

image reklama_na_sayt.jpg

image lite.jpg

image img-92f7e18ed31d8af615ff291e49ba7b71-v.jpg

image finansi_plakat.jpg

image kopiya_feysbuk.jpg

image entrant_9433.jpg


Додатки

Програми іспитів для вступу на базі ПЗСО (programi_ispitiv_dlya_vstupu_na_bazi_pzso.rar 14268 kb)