Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Директор

Величко Олександр Григорович

Член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, академік АІН України, заслужений працівник народної освіти України, нагороджений орденами "За заслуги" 3-го, 2-го та 1-го ступеня. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Ректор Національної металургійної академії України (2001 - 2021). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження фундаментальних основ виробництва сталі в конвертерах, розробка практичних рекомендацій з його удосконалення; впровадження актуальних методів управління навчальним процесом із застосуванням інформаційних технологій. Опублікував більше 500 наукових праць, у т.ч. 50 винаходів, 18 підручників і монограіфй, у т.ч. "Внепечная обработка стали", "Бескоксовая металлургия железа", "Сталеплавильне виробництво", "Высоконадежное металлургическое оборудование в ресурсосберегающих технологиях" та інші. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Член секції нових речовин і матеріалів Національної премії України імені Бориса Патона. Головний редактор Регіонального міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології». Головний редактор загальнодержавного науково-технічного журналу «Теорія і практика металургії». Веде наукову роботу з вітчизняними та закордонними науковими установами Китаю, Німеччини та України.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 31 56
E-mail: rector@nmetau.edu.ua

Час прийому відвідувачів: вт 14:00 - 15:00 (к. 320)

Заступник директора

Іващенко Валерій Петрович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АІН України, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України. Нагороджен знаками "Відмінник освіти України", та "Петро Могила". Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, (1972, інженер-металург). Перший проректор НМетАУ (2001 - 2021). Вдосконалення структури та організації навчального процесу в вищому навчальному закладі. Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка процесів прямого безкоксового отримання рідкого металу з огрудкованого залізорудного матеріалу із застосуванням низькотемпературної плазми. Опублікував більше 400 наукових праць, у т.ч. 35 винаходів, підручник "Бескоксова металургія заліза", 24 монографії, у т.ч. "Плазменные процессы прямого получения металла в шахтных печах", "Доменный процесс", "Прямое получение металла с применением низкотемпературной плазмы". Керував підготовкою кандидатських та докторських робіт.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 53 51
Час прийому відвідувачів: ср 13:00 - 14:00 (к.320)