Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Склад вченої ради

Голова Вченої ради – Величко Олександр Григорович, ректор, д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України

Вчений секретар Вченої ради - Потап Олег Юхимович,  проф. каф. автоматизації виробничих процесів, к.т.н., доц.

Адамчук Марія Сергіївна

студентка гр. МЕ01-18

Бандоріна Лілія Миколаївна

зав. каф. економічної інформатики, к.е.н., доц.

Білодіденко Сергій Валентинович

зав. каф. машин та агрегатів металургійного виробництва, д.т.н., проф.

Божанова Олена Василівна

в.о. зав. каф.фінансів

Бровкін Володимир Леонідович

доцент кафедри екології, теплотехніки та охорони праці, к.т.н., доц.

Бояркін Вячеслав Володимирович

директор центру підготовки та навчання іноземних студентів, к.т.н., доц.

Васін Віктор Віталійович

директор Новомосковського фахового коледжу НМетАУ

Величко Олександр Григорович

ректор, д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України

Вулих Анатолій Юрійович

проректор з питань економіки та розвитку, к.т.н.

Гаврилюк Олександр Володимирович

студент групи МН01-17-2

Гнатушенко Вікторія Володимирівна

зав. каф. інформаційних технологій і систем, д.т.н., проф.

Гришин Володимир Сергійович

зав. каф. технології машинобудування ім В.Н. Морозенка, к.т.н., доц..

Гришина Ольга Миколаївна

директор регіонального центру освіти інвалідів

Дейнеко Леонід Миколайович

зав. каф. термічної обробки металів, д.т.н., проф.

Довбня Світлана Борисівна

зав. каф. економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, д.е.н., проф.

Добров Ігор В’ячеславович

зав. каф. прикладної механіки, д.т.н., проф.

Должанський Анатолій Михайлович

зав. каф. якості, стандартизації та сертифікації, д.т.н., проф.

Єрмократьєв Віктор Олексійович

декан механіко-машинобудівного ф-ту, к.т.н., доц.

Єрьомін Олександр Олегович

зав. каф. екології, теплотехніки та охорони праці, д.т.н., проф.

Зеленська Анастасія Іванівна

 студентка гр. ЕК01-17

Зелікман Владислав Давидович

 зав. каф. обліку і аудиту, к.т.н., доц.

Іващенко Валерій Петрович

 перший проректор, д.т.н., проф.

Камкіна Людмила Володимирівна

 декан металургійного факультету, д.т.н., проф.

Каракай Ольга Сергіївна

вчений секретар

Кєуш Ліна Геннадіївна

голова наукового товариства аспірантів, докторантів та молодих вчених, к.т.н.

Ковальчук Костянтин Федорович

декан факультету економіки та менеджменту, д.е.н., проф.

Козенков Дмитро Євгенович

зав. каф. менеджменту, к.е.н., доц.

Корогод Наталія Петрівна

зав. каф. інтелектуальної власності, к.пед.н., доц.

Кравченко Олександр Анатолійович

студент гр. МЕ04-17

Кузнецов Олександр Анатолійович

зав. каф. гуманітарних, фундаментальних та загально-інженерних дисциплін ННІІФН, к.т.н., доц.

Куниця Наталія Вікторівна

головний бухгалтер

Куцова Валентина Зіновіївна

зав. каф. матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана, д.т.н., проф.

Лучанінова Ольга Петрівна

заступник голови ради з виховної роботи, д.пед.н., проф.

Михайлюк Олександр Володимирович

зав. каф. документознавства та інформаційної діяльності, д.і.н., проф.

Мирошниченко Єгор Юрійович

студент групи МЕ03-16

Морозенко Олена Петрівна

зав. каф. графіки та нарисної геометрії, к.т.н., доц.

Мяновська Яна Валеріївна

доц. каф. теорії металургійних процесів та хімії, к.т.н., доц.

Назарець Віктор Семенович

зав. каф. колісних і гусеничних транспортних засобів, к.т.н., доц.

Нізяєв Костянтин Георгійович

зав. каф. металургії чавуну і  сталі, д.т.н., проф.

Ніколенко Анатолій Васильович

зав. каф. електротехніки та електроприводу, к.т.н., доц..

Носко Ольга Анатоліївна

декан ф-ту матеріалознавства і обробки металів, к.т.н., доц.

Олійник Ангеліна Віталіївна

голова ради студентів, студентка групи ЕО01-17

Палагута Вадим Іванович

зав. каф. інженерної педагогіки, д.філос.н., проф.

Пінчук Валерія Олександрівна

зав. каф. енергетичних систем та енергоменеджменту, д.т.н., проф.

Погребняк Олена Вадимівна

директор Вільногірського фахового коледжу

Побочий Іван Андрійович

зав. каф. філософії та політології, д.політ.н., проф.

Попов Владислав Костянтинович

студент групи КН01-16-1

Потап Олег Юхимович

проф. каф. автоматизації виробничих процесів, к.т.н., проф.

Пройдак Юрій Сергійович

проректор з наукової роботи, д.т.н., проф.

Пронженко Дарина Антонівна

студентка групи КН01-16

Прутчикова Валентина Василівна

зав. каф. перекладу та іноземних мов, к.філ.н., доц.

Пульпінський Володимир Борисович

начальник навчального відділу

Ребрін Василь Васильович

проректор з адміністративно-господарської роботи

Резник Ольга Олегівна

студентка групи МН01-18-1

Ре'пях Сергій Іванович

начальник науково-дослідної частини, д.т.н.

Рибальченко Марія Олександрівна

зав. каф. автоматизації виробничих процесів, к.т.н., доц.

Рослик Ірина Геннадіївна

зав. каф. покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів, к.т.н., доц.

Рубанов Володимир Миколайович

директор Нікопольського фахового коледжу НМетАУ

Савченко Герман Георгійович

директор Фахового коледжу НМетАУ

Савчук Лариса Миколаївна

декан факультету комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації, к.е.н., проф.

Селівьорстов Вадим Юрійович

декан електрометалургійного ф-ту, д.т.н., проф.

Сокиринська Ірина Геннадіївна

зав. каф. фінансів, к.е.н., доц.

Станчиць Георгій Юрійович

старший викладач каф.  інформаційних технологій і систем

Старовойт Анатолій Григорович

зав. каф. металургійного палива і вогнетривів, д.т.н., проф.

Стан Сергій Якович

голова профспілкового комітету

Ступак Сергій Якович

зав. каф. теорїі, технології та автоматизації виробничих процесів, к.т.н., доц.

Тарасевич Віктор Миколайович

зав. каф. міжнародної економіки, політичної економії  та управління ім. В.З.Юрченка, д.е.н., проф.

Толстіков Георгій Іванович

декан Нікопольського факультету, к.т.н., доц.

Фаізова Ольга Латифівна

зав. каф. адміністрування, управління та підприємництва ННІІФН, к.е.н., доц.

Фахрутдінова Світлана Миколаївна

директор бібліотеки

Фролов Ярослав Вікторович

зав. каф. обробки металів тиском імені Чекмарьова , д.т.н., проф.

Хаджинов Валерій Анастасійович

зав. каф. фізичного виховання, к.пед.н., доц.

Хохлова Тетяна Станіславівна

директор Навчально-наукового Інституту інтегрованих форм навчання, к.т.н., доц.

Хричиков Валерій Євгенович

зав. каф. ливарного виробництва, д.т.н., проф.

Чистяков Володимир Григорович

декан заочного ф-ту, к.т.н., доц.

Шатоха Володимир Іванович

проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., проф.

Швачич Геннадій Григорович

зав. каф. прикладної математики та обчислювальної техніки, д.т.н., проф.

Шифрін Володимир Симонович

начальник відділу кадрів

Ясев Олександр Георгійович

голова науково-методичної ради, к.т.н., доц.

Ясинський Ігор Петрович

студент групи МН01-15МВгору: Вчена рада