Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Фінансові технології в бізнесі / бакалаврський рівень",
спеціальность: 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь

07 "Управління та адміністрування"

Навики

Управління власними грошима, грошовими потоками на рівні підприємств, установ, організацій та держави.

Прогнозування змін фінансових можливостей та успішного вкладання грошей в різні проекти.

Управління фінансовими ризиками різних суб'єктів господарювання.

Опис

Фінанси, банківська справа та страхування - це:

• сучасні методи управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектора;

• організація фінансової діяльності органів місцевого самоврядування;

• діяльність по організації та контролю податкового обігу, управління засобами фондів страхування; банківська діяльність;

• оцінка вартості бізнесу;

• складання та аналіз інвестиційних проектів; діагностика фінансового стану підприємства;

• здійснення антикризового управління.

Головна перевага випускників спеціальності «Фінанси, банківське справа та страхування» - їхня висока потреба на ринку праці. Вони можуть працювати як у сфері бізнесу, так і в промислових підприємствах, в банківських структурах, страхових компаніях, фінансових установах, інвестиційних фондах, консалтингових компаніях. Випускники кафедри працюють в якості:

• керівник фінансової служби або компанії (фінансовий директор);

• фінансової аналітики;

• економіст і фінансовий консультант в банку, страхової компанії;

• спеціаліст у податковій службі, казначействі, фінансовому управлінні.

Магістри зі спеціальності «Фінанси, банківське справа та страхування» мають можливість працювати в будь-якому регіоні та отримувати гідну плату за свій труд.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає комплекс знань у сфері фінансового менеджменту підприємств, банківського та страхового бізнесу, державних та місцевих фінансів, грошового звернення, ринку цінних паперів, податків та податкової декларації, оцінки вартості бізнесу. Углибленная практична підготовка здійснюється при проходженні практики на підприємствах та організаціях різних галузей економіки, форм власності та організації бізнесу.