Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Фінансові технології в бізнесі / магістерський рівень",
спеціальность: 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь

07 "Управління та адміністрування"

Навики

Опис