Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Фахові обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (бакалаврський рівень)


ДодаткиВгору: Силабуси