Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Об’єкти вивчення: сучасні типові та перспективні процеси, технології, устаткування, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження при виробництві, виливків із чорних та кольорових металів і сплавів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних аналізувати, розробляти, оптимізувати й використовувати сучасні та перспективні технології виробництва виливків із чорних та кольорових металів і сплавів.

Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні наукові методи, спрямовані на аналіз, розробку й оптимізацію технологій виробництва виливків із чорних та кольорових металів і сплавів.

Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, імітаційне технологічне обладнання, що застосовуються при сучасному виробництві виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, спеціалізоване програмне забезпечення.

 

Опис

Загальна програма: «Металургія».

Спеціалізація: «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів».

Підготовка фахівців, здатних ґрунтуючись на наукових засадах аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології  металургійного виробництва з акцентом на процеси ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.

Програма освітньо-професійна; орієнтована на сучасні наукові та науково-практичні дослідження при ливарному виробництві чорних та кольорових металів і сплавів; проектування сучасного технологічного ливарного обладнання та цехів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.

Особливості освітньо-професійної програми полягають у її спрямованості на отримання поглиблених теоретичних та практичних знань зі спеціальності 136 Металургія у відповідності до спеціалізації «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», що забезпечується вивченням дисциплін вільного вибору студента.

Після закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) (3117 – технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; «2147.2 – Інженер (металургія)»; «2147.2 – Інженер-технолог (металургія); «2149.2 – Інженер з керування й обслуговування систем»; «2149.2 – Інженер з комплектації устаткування й матеріалів»; «2149.2 – Інженер з організації експлуатації та ремонту»; «2149.2 – Інженер з підготовки виробництва»; «2149.2 – Інженер з профілактичних робіт»; «2149.2 – Інженер з ремонту»; «2149.2 – Інженер з розрахунків та режимів»; «2149.2 – Інженер з якості»; «2149.2 – Інженер із впровадження нової техніки й технології»; «2149.2 – Інженер-конструктор»; «2149.2 – Інженер-контролер»; «2149.2 – Інженер-лаборант»; «2149.2 – Інженер-технолог») та номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації магістра.

Робота за фахом на металургійних підприємствах, у науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, у тому числі інженерна, наукова та викладацька робота.

Можливість продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.