Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Об’єкти вивчення: сучасні типові та перспективні процеси, технології, устаткування, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження при виробництві, виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, а також з неметалевих матеріалів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних аналізувати, розробляти, оптимізувати й використовувати сучасні та перспективні технології виробництва виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, а також з неметалевих матеріалів.

Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні наукові методи, спрямовані на аналіз, розробку й оптимізацію технологій виробництва виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, а також з неметалевих матеріалів.

Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, імітаційне технологічне обладнання, що застосовуються при сучасному виробництві виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, а також з неметалевих матеріалів, спеціалізоване програмне забезпечення.

Опис

Загальна програма: «Металургія».

Спеціалізація: «Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів».

Підготовка фахівців, здатних ґрунтуючись на наукових засадах аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології  металургійного виробництва з акцентом на процеси ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів, а також з неметалевих матеріалів, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.

Програма освітньо-професійна; орієнтована на сучасні наукові та науково-практичні дослідження при ливарному виробництві чорних та кольорових металів і сплавів; проектування сучасного технологічного ливарного обладнання та цехів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.

Особливості освітньо-професійної програми полягають у її спрямованості на отримання поглиблених теоретичних та практичних знань зі спеціальності 136 Металургія у відповідності до спеціалізації «Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів», що забезпечується вивченням дисциплін вільного вибору студента.

Після закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) (3117 – технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; «2147.2 – Інженер (металургія)»; «2147.2 – Інженер-технолог (металургія); «2149.2 – Інженер з керування й обслуговування систем»; «2149.2 – Інженер з комплектації устаткування й матеріалів»; «2149.2 – Інженер з організації експлуатації та ремонту»; «2149.2 – Інженер з підготовки виробництва»; «2149.2 – Інженер з профілактичних робіт»; «2149.2 – Інженер з ремонту»; «2149.2 – Інженер з розрахунків та режимів»; «2149.2 – Інженер з якості»; «2149.2 – Інженер із впровадження нової техніки й технології»; «2149.2 – Інженер-конструктор»; «2149.2 – Інженер-контролер»; «2149.2 – Інженер-лаборант»; «2149.2 – Інженер-технолог») та номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації магістра.

Робота за фахом на металургійних підприємствах, у науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, у тому числі інженерна, наукова та викладацька робота.

Можливість продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.