Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Технології та обладнання ливарного виробництва",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Об’єкт вивчення: наукові основи, технології та обладнання металургії відповідно до ливарного виробництва.

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології виробництва металів та іншої продукції металургії.

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи процесів металургійного виробництва.

Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи при виробництві виливків, технології виробництва виливків.

Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання, вимірювальні інструменти й технологічне обладнання металургії згідно зі спеціалізацією, спеціалізоване програмне забезпечення.

Опис

Загальна програма: «Металургія».

Спеціалізація: «Технології та обладнання ливарного виробництва».

Підготовка фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі виробництва металів та сплавів з акцентом на процеси сучасного виробництва різних виливків із чорних та кольорових металів і сплавів.

Програма освітньо-професійна; орієнтована на сучасні дослідження при виробництва різних виливків, розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження при виробництві різних виливків.

Особливості освітньо-професійної програми полягають у її спрямованості на отримання широкого спектру базових знань зі спеціальності 136 «Металургія» та поглиблених у відповідності до спеціалізації «Технології та обладнання ливарного виробництва», що забезпечується вивченням дисциплін вільного вибору студента.

Після закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) («2147.2 – Інженер (металургія)»; «2147.2 –Інженер-технолог (металургія); «2147.2 – інженер-технолог; «2149.2 – Інженер з керування й обслуговування систем»; «2149.2 – Інженер з комплектації устаткування й матеріалів»;«2149.2 – Інженер з організації експлуатації та ремонту»; «2149.2 – Інженер з підготовки виробництва»; «2149.2 – Інженер з профілактичних робіт»;«2149.2 – Інженер з ремонту»; «2149.2 – Інженер з розрахунків та режимів»; «2149.2 – Інженер з якості»; «2149.2 – Інженер із впровадження нової техніки й технології»; «2149.2 – Інженер-конструктор»; «2149.2 – Інженер-контролер»; «2149.2 – Інженер-лаборант»; «2149.2 – Інженер-технолог») та номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації бакалавра.

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікації в системі післядипломної освіти.