Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Громадське обговорення

 ШАНОВНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ – абітурієнти, студенти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, випускники, представники академічної спільноти, органів державної та місцевої влади, інші особи, зацікавлені у наданні та отриманні якісних освітніх послуг!

 Запрошуємо Вас до участі у громадському обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» підготовки добувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнями зі спеціальності 051 «Економіка».
 Будемо вдячні за надані зауваження та рекомендації з удосконалення проєктів освітньо-професійних програм, за ідеї щодо покращення якості освітнього процесу, перспектив, напрямів та форм майбутньої співпраці.
 НАМ ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА!
 Пропозиції та зауваження приймаються до 25.05.2024..
Контактні особи:
- гарант освітньої програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень), доцент кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін,
канд. екон. наук, доц. Ігор Леонідович Леонідов
(e-mail: i.l.leonidov@ust.edu.ua ; kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua );
- гарант освітньої програми «Міжнародна економіка» (магістерський рівень), професор кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін,
д-р екон. наук, проф. Володимир Вікторович Білоцерківець
(e-mail: v.v.bilotserkivets@ust.edu.ua ; kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua ).


1. ОП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

2. ОП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).