Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Консультації викладачів кафедри

Консультації професорсько-викладацького складу
кафедри управління та адміністрування у 2 чверті 2023/2024 навч.
року

 

Посилання на розклад консультацій.