Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Технологія машинобудування",
спеціальность: 131 - Прикладна механіка

Галузь

Навики

Спеціальність 131 – прикладна механіка є сучасним фахом, спрямованим на виготовлення різноманітних деталей машин та складання виробів.

Гасло фаху – «Спитай мене як, чим та на чому».

Для відповідності духу часу та вимогами сучасного виробництва студенти спеціальності 131 – прикладна механіка навчаються технологіям машинобудування опановуючи найкращий інструментарій, а саме:

  • креслення та 3D - моделювання у середовищі CAD системах,
  • написання керуючих програм для обладнання з ЧПК у середовищі CAM систем,
  • адитивним технологіям на прикладі 3D друку.

Таке поєднання практичних навичок конструктора, технолога, контролера та оператора металорізального обладнання формує фахівця високого рівня, який цілком відповідає вимогам сучасного виробництва – за думкою сучасних роботодавців нашого регіону.

Опис

Навчання відбувається за денною та заочною формою навчання на основі повної середньої освіти та на базі диплому молодшого спеціаліста, так:

за денною формою навчання для отримання диплому бакалавра:

3 роки 10 місяців на основі повної середньої освіти термін навчання становить при умові вступу за результатами НМТ або за контрактом;

2 роки 10 місяців на базі диплому технікуму спеціальності, відмінної від 131 - прикладна механіка;

1 рік 10 місяців на базі диплому технікуму спеціальності 131 - прикладна механіка або 133 - галузеве машинобудування (споріднена спеціальність).

 

за заочною формою навчання для отримання диплому бакалавра:

4 роки 10 місяців на основі повної середньої освіти при умові вступу за результатами НМТ або за контрактом;

3 роки 10 місяців на базі диплому технікуму спеціальності, відмінної від 131 - прикладна механіка,

2 рік 10 місяцівна базі диплому технікуму спеціальності 131 - прикладна механіка або 133 - галузеве машинобудування (споріднена спеціальність).

 

Для отримання диплому магістра за денною та заочною формою навчання на базі диплому бакалавра термін навчання становить 1 рік 5 місяців.

 

Вступайте до лав інженерів і Вам ніколи не буде нудно у професійному житті!