Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лабораторія сталих матеріалів

Дана лабораторія інтегрованих технологій контролю якості поверхні деталей машин використовується при підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю технологія машинобудування при читанні фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін таких як:

 

 • «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»,

 

 • «Теорія механізмів і машин»,

 

 • «Технологічні основи машинобудування», «Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин»,

 

а також при вивченні циклу дисциплін самостійного вибору:

 

 • «Спеціальні види обробки в машинобудуванні»,

 

 • «Високі технології в машинобудуванні»,

 

 • «Основи наукових досліджень і технічна творчість»,

 

 • «Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхонь»

 


дозволяє:
- Будувати 2Dі 3D профілі поверхні;
- Кількісно оцінювати характеристики поверхні;
- Обчислювати обсяг виступу (западини);
- Спостерігати інтерференційні картини;
- Проводити металографічні дослідження;
- Вирішувати інші складні завдання вимірювання мікроструктур і поверхонь матеріалів.

 

 

 

Дисциплины и их наполнение

 

 

 

 

 

 

 

 п/п

Название дисциплины

Лекции,

часы

Лабораторные работы, часы

Практические занятия,

часы

Применяемое оборудование, приборы

1

2

3

4

5

6

1

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения

Шероховатость и волнистость поверхностей, которые обрабатываются

Определение параметров шероховатости

 

 

Расшифровка профилограмм шероховатости поверхностей

 

3-Dпрофилограф «Micron-alpha»,

Профилограф мод. 1706231

2

Теория механизмов и машин

Трение в кинематических парах. Коэффициент трения.

-

Измерение силы трения

 

 

 

Машина трения «Micron-tribo»

3

Технологические основы машиностроения

Качество поверхностного слоя детали

-

Исследование качества поверхности после механической обработки

3-Dпрофилограф «Micron-alpha»,

Профилограф мод. 1706231

4

Теоретические основы технологии производства деталей и сборки машин

Качество поверхности и технологические методы повышения эксплуатационных свойств деталей машин

Исследование качества поверхности, обработанной поверхностно пластическим деформированием

 

-

3-Dпрофилограф «Micron-alpha»,

Профилограф мод. 1706231, Микротвердомер

ПМТ-3

 

 

6

Специальные виды обработки в машиностроении

1.Упрочняющая обработка поверхностей деталей

2.Восстановление и получение заданных свойств поверхностей деталей

1.Упрочнение цилиндрической шейки вала шариковой накаткой

2.Определение шероховатости поверхности после металлизации напылением на образцах

-

3-D профилограф «Micron-alpha»

 

7

Специальные и электрофизические методы обработки поверхностей

Электрофизические методы упрочнения поверхностей деталей

Определение режимов электрохимической обработки деталей

 

 

-

Машина трения «Micron-tribo», Микротвердомер

ПМТ-3,

3-D профилограф «Micron-alpha»

8

Основы научных исследований и техническое творчество

Оценка качества обработанных поверхностей

-

Измерение параметров качества поверхностного слоя деталей

3-Dпрофилограф «Micron-alpha»,

Машина трения «Micron-tribo», Микротвердомер

ПМТ-3,

профилометр мод. 1706231, инструментальный микроскоп НМЦ-100×50А

 

 

 

 Читання лекцій з цих дисциплін супроводжується проведенням лабораторних і практичних занять для придбання студентами навичок і вмінь для здійснення контролю якості поверхонь деталей та оцінки їх експлуатаційної надійності на існуючому обладнанні і приладах.

 


Зображення

image ktechmah_18897.jpg

Обладнання лабораторії:

     твердомір ТК-2
     інструментальний мікроскоп Jena (Carl Zeiss)
     прилад УД2-12
     прилад ЕФД-46

image ktechmah_17739.jpg

Оборудование лаборатории:

 • профилограф мод. 1706231

 • микроскоп МБИ-6

 • весы ВЛР-200

image ktechmah_5540.jpg

Оборудование лаборатории:

 • 3-D профилограф «Micron-alpha»

 • машина трения «Micron-tribo»

 • микротвердомер ПМТ-3

image ktechmah_16887.jpg

Оборудование лаборатории:

 • 3-D профилограф «Micron-alpha»

 • машина трения «Micron-tribo»

 • микротвердомер ПМТ-3

image ktechmah_2455.jpg

Оборудование лаборатории:

 • 3-D профилограф «Micron-alpha»

image ktechmah_4583.jpg

Оборудование лаборатории:

 • машина трения «Micron-tribo»

 • микротвердомер ПМТ-3

image ktechmah_15172.jpg

Читання лекцій з цих дисциплін супроводжується проведенням лабораторних і практичних занять для придбання студентами навичок і вмінь для здійснення контролю якості поверхонь деталей та оцінки їх експлуатаційної надійності на існуючому обладнанні і приладах.

image ktechmah_15563.jpg

image ktechmah_19919.jpg

image ktechmah_4902.jpg

image ktechmah_17177.jpg

image ktechmah_8816.jpg

image 21.jpg

image 22.jpg

image 23.jpgВгору: Лабораторія сталих матеріалів