Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Магістр"

Спеціальність 131 – прикладна механіка є сучасним фахом, спрямованим на виготовлення різноманітних деталей машин та складання виробів.

Гасло фаху – «Спитай мене як, чим та на чому».

Для відповідності духу часу та вимогами сучасного виробництва студенти спеціальності 131 – прикладна механіка навчаються технологіям машинобудування опановуючи найкращий інструментарій, а саме:

  • креслення та 3D - моделювання у середовищі CAD системах,
  • написання керуючих програм для обладнання з ЧПК у середовищі CAM систем,
  • адитивним технологіям на прикладі 3D друку.

В рамках європейського проекту в умовах кафедри створена лабораторія Industry 4.0, де ви зможете ознайомитись та набудете практичний досвід роботи на сучасному обладнанні - Лабораторія Industry 4.0.

Таке поєднання практичних навичок конструктора, технолога, контролера та оператора металорізального обладнання формує фахівця високого рівня, який цілком відповідає вимогам сучасного виробництва – за думкою сучасних роботодавців нашого регіону.

Навчання відбувається за денною та заочною формою навчання.

 Для отримання диплому магістра за денною та заочною формою навчання на базі диплому бакалавра термін навчання становить 1 рік 5 місяців.

 

Вступайте до лав інженерів і Вам ніколи не буде нудно у професійному житті!


ДодаткиВгору: Освітнi програми