Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

Підготовка фахівців теплоенергетеків šдля чорної металургії почалася на металургійному факультеті ЕГІ у 20-х рр. Регулярний випуск інженерів за фахом, що тоді називався теплосиловим, здійснювався вšтермін з 1930 по 1938 р. За цей час було підготовлено 288 інженерів-теплосиловиків.

До війни і у перші післявоєнні роки більшість головних енергетиків і керівників енергетичних служб заводів були випускниками ДМетІ.

У джерел організації підготовки по теплосиловій спеціальності стояв видатний учений теплоенергетик В. М. Маковський - один з родоначальників вітчизняного газотурбобудування. В 1923 р. їм була організованаšкафедра теплотехніки, створена в 1929 р. і обладнана діючим паровим котлом і паровою машиною теплова лабораторія, від будівлі якої почалося будівництво корпусів ДМетІ.

З 1931 р. завідувачем кафедрою теплотехніки став видатний вчений теплотехнік, професор К. Е. Реріх, один із представників всесвітньо відомого прізвища. Він був фахівцем в області парових котлів, теорії регулювання парових машин, термодинаміки.

Після кінчини К.Е. Реріха в 1935 р. кафедру прийняв тоді ще доцент, пізніше професор, М. П. Беліков, що працював до цього головним енергетиком заводу ім. Петровського. Напрямком наукових праць М. П. Белікова було вдосконалювання систем вироблення й подачі дуття в доменні печі. Він керував кафедрою до початку війни, а потім з 1944 по 1961 р.

У довоєнні роки був виданий ряд монографій і підручників по газових турбінах, повітродувним машинам (В. М. Маковський), термодинаміці, паровим котлам, паровим машинам (К. Е. Реріх), газовим двигунам великої потужності (К. Е. Реріх, М. П. Беліков), гідравліці (Е. А. Данічек) і ін.

З 1938 по 1961 р. кафедра теплотехніки була загальтехнічною, яка забезпечувала читання курсів теплотехніки й гідравліки студентам всіх спеціальностей. З 1961 р. почався набір на вечірній факультет однієї групи за фахом «Промислова теплоенергетика». Кафедрою у цей час завідував доцент Е. А. Данічек - фахівець в області гідрогазодинаміки. Перший випуск фахівців з цієї спеціальності відбувся в 1967 р.

В 1966 р. кафедру очолив тоді ще доцент, а з 1968 р. професор Ю. Й. Розенгарт, випускник останнього довоєнного року по теплосиловій спеціальності. Професор Ю. Й. Розенгарт був видатним вченим-теплотехніком, зачинателем досліджень по малоокисному нагріванню сталі, що одержали розвиток у роботах ДМетІ й ряду НДІ, автором оригінальних методик розрахунку нагрівальних печей і їхніх елементів. Юрій Йосипович Розенгарт, автор більше 450 наукових праць, у тому числі 20 підручників і навчальних посібників, став одним із засновників дніпропетровської школи металургійної теплотехніки.

Викладацький колектив кафедри, що раніше складався з 8 осіб, збільшився до 23, була проведена робота зі складання навчальних планів, учбово-методичної документації, створенню навчальних і науково-дослідних лабораторій. Масштаб цієї роботи визначався великою кількістю спеціальних дисциплін і аудиторним навантаженням.šУ 1970 р. кафедра теплотехніки була перейменована в кафедру промислової теплотехніки.

З 1992 по 2000 р. кафедрою керував учень Ю. Й. Розенгарта, доктор технічних наук, професор Р. Г. Хейфець – відомий фахівець у галузі створення нових технологій, фундатор нового наукового напрямку – отримання біметалевих труб та виробів складної форми шляхом гарячої роздачі та дифузійної сварки.

З 2000 р. по 2019р.  кафедрою керував доктор технічних наук, професор Губинський М.В.

З 2019 р. по 2023 р. кафедрою керувала доктор технічних наук, прфесор Пінчук В.О.

З 2023 р. кафедрою керує кандидат технічних наук, доцент Усенко А.Ю.Вгору: Історія кафедри