Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитаційна експертиза

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА
освітньо-професійної програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці»
зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 18 лютого по 20 лютого 2019 року включно експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  • голова комісії: Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор економічних наук, професор;
  • член комісії: Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, доцент;

провела на кафедрі економічної інформатики Національної металургійної академії України первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновок експертної комісії надається – висновок.


Зображення

image foto-5.jpg

image foto-2.jpg

image foto-4.jpg

image foto-1.jpg

image foto-3.jpg