Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Михайлюк Олександр Володимирович, доктор історичних наук photo

Завідувач кафедри: Михайлюк Олександр Володимирович, доктор історичних наук

Контакти:

Адреса пр. Гагаріна 4, 49600

E-mail: doc_info@ukr.net

Телефон:

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/DocumentoznavstvoDnipr/Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів. 

Завідувач: доктор історичних наук, професор Михайлюк Олександр Володимирович.

На кафедрі працює 5 співробітників. Кафедра активно займається науково-дослідницькою роботою, бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, видає навчальну та наукову літературу, викладачі кафедри публікують свої роботи у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Кафедрою підготовлено 9 випусків фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

У 2003 р. Національна металургійна академія України першою у Дніпропетровській області розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Підготовку бакалаврів розпочала кафедра історії та документознавства (завідувач доц. В.Т.Британ). В 2008 р. була створена кафедра документознавства та інформаційної діяльності як самостійний підрозділ. В 2014 р. кафедра успішно пройшла акредитацію з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Кафедру очолює д.і.н., проф. О.В.Михайлюк. У складі кафедри на сьогоднішній день працюють  к.і.н., доц. С.В.Савченко, к.філол.н., доц. К.А.Прокоф'єва, к.пед.н., ст. доц. О.М.Решетілова,  ст. викл. О.В.Іващенко, ст. лаб. Н.В.Твердохліб.

Студенти-документознавці проходять практику у виконкомі міської ради, в облдержадміністрації, інших органах державного управління та місцевого самоврядування, в установах та підприємствах міста та області.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності НметАУ тісно співпрацює з Дніпропетровським транспортно-економічним коледжем та Павлоградським технікумом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», в яких ведеться підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності «Діловодство». Випускники цих коледжів в своїй більшості, як правило, продовжують навчання в НметАУ.

Науково-дослідна робота кафедри сконцентрована на розробці таких проблем: історичні, герменевтичні та семіотичні аспекти документно-інформаційної діяльності, історико-культурологічні аспекти розвитку суспільства, актуальні проблеми сучасного історичного документознавства та джерелознавства. Ці наукові проблеми отримали висвітлення в публікаціях викладачів кафедри. Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Наукова діяльність, що проводиться на кафедрі, тісно пов’язана з творчими інтересами студентів. Студенти-документознавці беруть участь у різного рівня конференціях, олімпіадах та конкурсах. Студенти НМетАУ неодноразово займали призові місця в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з докуметознавства та інформаційної діяльності.