Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

Кафедра фізичного виховання пропонує студентам, які навчаються на першому бакалаврському рівню вищої освіти наступні дисципліни вільного вибору з відповідним описом змісту силабусу - у доданих файлах:

 Для бакалавров:

1 курс – "Фізична культура і система фізичного виховання у закладі вищої освіти. Соціально-освітні засади фізичного виховання студентства".

2 курс – "Фізична культура та фізичне виховання студентської молоді на основі легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастикою та атлетизму".              

3 курс – "Фізична культура і сучасні тенденції розвитку фізичних та функціональних можливостей засобами фітнесу та елементами спортивних ігор".

4 курс – "Фізична культура та набуття професійно-прикладних компетентностей з використанням новітніх технологій".

 Для магістров:

"Фізична культура на основі атлетизму та спортивних ігор для збереження та набуття фізичних та психоемоційних можливостей людини"


Додатки

silabus_fizvih__i_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc (silabus_fizvih__i_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc 95 kb)

silabus_fizvih__ii_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc (silabus_fizvih__ii_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc 88 kb)

silabus_fizvih__iii_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc (silabus_fizvih__iii_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc 92 kb)

silabus_fizvih__iv_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc (silabus_fizvih__iv_kurs__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc 95 kb)

silabus_fizvih__magistr.__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc (silabus_fizvih__magistr.__lbr_vibirkova_distsiplina_rbr_.doc 96 kb)