Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студентська наука

Відповідно до наказу НМетАУ від 28.10.2021 р. №82аг "Про затвердження керівників студентських наукових гуртків на кафедрах НМетАУ у 2021-2022 н.р." на кафедрі загальноосвітніх дисциплін та економіки створені такі наукові гуртки:

1. «Стратегічне управління організацією в контексті сталого розвитку» (керівник - к.е.н., доц.Фаізова Світлана Олександрівна). 

2. «Українська спадщина: історія, політика, культура» (керівник - к.і.н., доц. Кузнецов Олександр Анатолійович).