Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні вказівки

АВ901 - Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Загальні дисципліни

ІВ901 - Інтелектуальна власність

МЕТОДИЧКИ для всіх спеціальностей та вибіркових дисциплін

АП901 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДІ901 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

EK901 - Економіка

ЕК902 - Економіка

EO901 - Екологія

ЕП901 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІМ901 - Прикладна механіка

КН901 - Компютерні науки та інформаційні технології

МБ901 - Галузеве машинобудування

МБ902 - Колісні та гусенечні транспортні засоби

МВ902 - Матеріалознавство

МВ904 - Композиційні та порошкові матеріали, покриття

МВ905 - Термічна обробка металів

МГ901 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

МЕ901 - Металургія чавуну

МЕ902 - Металургія сталі

МЕ904 - Електрометаллургія сталі і феросплавів

МЕ906 - Металургія кольорових металів

МЕ907 - Обробка металів тиском

МЕ909 - Обробка металів тиском

МЕ910 - Корозія та захист металів

МЕ913 - Промислова теплотехніка

МЛ901 - Ливарне виробництво

МН901 - Менеджмент

МН903 - Менеджмент

ОА901 - Облік і оподаткування

ПР901 - Професійна освіта. Металургія

СТ901 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ТЕ901 - Теплоэнергетика

УП902 - Управління проектами

ФІ901 - Германські мови та літератури (переклад включно)

ФК901 - Фінанси, банківська справа та страхування

ХТ901 - Хімічні технології переробки твердих горючих копалин

ХТ902 - Хімічні технології кераміки та вогнетривів

АРХІВ методичних вказівок


Додатки