Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 Конкурс проводиться з 03 вересня 2018 року по 03 грудня 2018 року

1. Перелік вакантних посад, на заміщення яких  оголошується конкурс:

1.1. Електрометалургійний факультет

- старший викладач кафедри ливарного виробництва

1.2. Факультет матеріалознавства і обробки металів

- доцент кафедри обробки металів тиском

1.3. Механіко-машинобудівний факультет

- доцент кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

1.4. Факультет комп'ютерних систем енергетики і автоматизації

- професор кафедри інформаційних технологій і систем

- доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

- доцент кафедри промислової теплоенергетики

1.5. Факультет економіки та менеджменту

- доцент кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління

Інформаційні повідомлення


Претендентам на участь у конкурсі, відповідно до п.4.6. положення «Про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками Національної металургійної академії України» необхідно до 03 жовтня 2018 року подати до відділу кадрів академії наступні документи:

1. Заява про участь у конкурсі (написана власноруч).

2. Список опублікованих наукових праць.

3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

4. Звіт про свою роботу за період дії попереднього контракту. Звіт подає претендент, який працював у НМетАУ до проведення конкурсу на штатних посадах.

5. Зобов’язання щодо виконання методичної, організаційної та наукової роботи для кандидатів на посади: професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента.

6. Програма розвитку структурного підрозділу (кафедри, факультету, інституту), для кандидатів на посади завідувача кафедри, декана факультету та директора інституту.

7. Довідка про проходження попереднього психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

8. Довідка про проходження флюорографічного огляду (видана
не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному
відборі).

8. Для осіб, які не працювали раніше в академії додатково надаються:

- особовий листок з обліку кадрів;

- автобіографія;

- засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.

 Адреса Національної металургійної академії України:

49005, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, Україна.  

Тел.:  +380562-474444 (відділ кадрів)

Адміністрація