Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бобух Олександр Сергійович photo

Бобух Олександр Сергійович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: bobukh@metal-forming.org

Телефон : 36-28

Кімната : А-412

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" на тему "Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу".

 

Дисципліни, які викладає:

1. Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском І;

2. Маркетинг металопродукції;

3. Інформаційні технології та основи комп`ютерного конструювання;

4. Технологія процесів ОМТ.

 

Основні напрями наукової діяльності:

1. Технологія холодної пільгерної прокатка;

2. Виробництво безшовних труб.

 

Перелік основних праць:

  • Дехтярев В. С. Анализ упругой деформации валка при холодной   пильгерной прокатке на станах ХПТ-55 / В. С. Дехтярев, Я. В. Фролов, А. С. Бобух // Теория и практика металлургии. – 2009. – №5-6. – С. 64-66;
  • Дехтярьов В. С. Анализ напряжений при испытаниях кольцевых образцов из труб на растяжение / В. С. Дехтярьов, Я. В. Фролов, А. С. Бобух и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №5. – C. 44-46.
  • Дехтярьов В. С. Зміцнення металу і силові умови прокатки на станах ХПТ / В. С. Дехтярьов, К. С. Дехтярьова, О. С. Бобух // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №4. – C. 66-68.
  • Андреев А. К. Испытание кольцевых образцов на растяжение / А. К. Андреев, А. С. Бобух, В. С. Дехтярев, Я. В. Фролов // Пластическая деформация металлов: сб. научн. трудов в 2-х томах. Днепропетровск : Акцепт ПП. – 2014. – Т. 1. – С. 135-144;
  • Бобух О. С. Развитие метода расчета рационального режима деформации при холодной пильгерной прокатке котельных труб с учетом несимметричности формоизменения металла / [Бобух О. С., Dyja H., Фролов Я. В.] // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 57. – 2017. – P. 142-153. – ISSN 2391-632X.

 

Обов'язки, які виконує на кафедрі:

1. Заступник завідуючого кафедрою з навчально-методичної роботи;

2. Куратор групи.

 

2008_logo.png