Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Фахові вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (магістерський рівень)


ДодаткиВгору: Силабуси