Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Різне

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ОКП4_Комп'ютерні методи розв'язання інженерних задач-23

ВКП3-2_Метрологія технологічних вимірювань-23

Б0103_Автоматизація бізнес-процесів-23

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

100-бальна шкала

Нарада Гарантів ОП та завідувачів кафедр ІПБТ

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАВІДУВАЧІВ ТА ГАРАНТІВ

 

Подання щодо персонального складу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти

174_Бак-зао_2021-2024-інтегрований

174_Бак_2020-інтегрований

 Журнал первинного обліку виконання навчального навантаження науково-педагогічним працівником              

Таблиця відповідності

                                                       
 

Додатки

100-balna_shkala.ppt (100-balna_shkala.ppt 213 kb)

b0103_avtomatizatsiya_biznes-protsesiv-23.doc (b0103_avtomatizatsiya_biznes-protsesiv-23.doc 255 kb)

vkp3-2_metrologiya_tehnologichnih_vimiryuvan-23.doc (vkp3-2_metrologiya_tehnologichnih_vimiryuvan-23.doc 274 kb)

okp4_komp_metodi_rozv_inzhenernih_zadach-23.doc (okp4_komp_metodi_rozv_inzhenernih_zadach-23.doc 214 kb)