Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація освітньо-професійних програм "Інтелектуальна власність" та "Управління проектами" спеціальність 073 Менеджмент

У період з 17 грудня 2018 року по 19 грудня 2018 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії: Штефан Олена Олександрівна, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм захисту суб’єктів приватного права судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент;

Член комісії: Петренко Сергій Анатолійович, доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

провела на місці акредитаційну експертизу (первинну) відповідності освітньої діяльності Національної металургійної академії України державним вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальна власність» спеціальності 073 «Менеджмент».

Висновки Експертної комісії надаються.

 

У період з 20 грудня 2018 року по 22 грудня 2018 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії:Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедрою управління проектами, Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, доктор технічних наук, професор;

Член комісії:Фесенко Тетяна Григорівна, професор кафедри будівництва та архітектури Луганського національного аграрного університету (м. Харків), кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.22 «Управління проектами та програмами», доцент

провела на місці акредитаційну експертизу (первинну) відповідності освітньої діяльності Національної металургійної академії України державним вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент».

Висновки Експертної комісії надаються.


Зображення

image sertifikat_is.jpg

image sertifikat_up2.jpg


Додатки