Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Випускники

  Протягом більш ніж 10 років НМетАУ готує фахівців вищої кваліфікації з інтелектуальної власності та управління проектами, попит на яких стрімко зростає.

  В сучасних умовах розвитку міжнародної економічної інтеграції, об'єкти права інтелектуальної власності, такі як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, ноу-хау, комп'ютерні програми, твори літератури та мистецтва тощо, забезпечують конкурентноздатність і додатковий прибуток підприємства. Основним джерелом успіху стає сукупність знань, якими володіє підприємство чи організація, так званий інтелектуальний капітал, головною складовою якого є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Саме тому, знання, які отримані за освітньо-професійною програмою  "Інтелектуальна власність" набувають все більшої актуальності. Сьогодні кожен творець, автор об'єктів ІВ повинен вміти захистити результати своєї творчої діяльності та знати механізм їх комерціалізації як особливого виду продукту (послуги).

 Випускники спеціальності "Менеджмент", які отримали освіту за освітньо-професійними програмами «Інтелектуальна власність» можуть займати посади на підприємствах усіх галузей господарювання у підрозділах з питань інтелектуальної власності, патентно-ліцензійних відділах, офісах трансферу технологій, відділах інноваційних технологій, наукових установах, маркетингових відділах тощо.

  Управління проектами є надзвичайно затребуваною сферою діяльності в сучасному світі і застосовується у всіх галузях управління. Сьогодні широко поширені інвестиційні проекти у спільних іноземних компаніях та інноваційні проекти з використанням новітніх інформаційних технологій.
  Практика використання системи управління проектами доводить свою ефективність і створює реальну потребу у великій кількості нових профільних фахівців, таких як менеджери проектів, які володіють такими навичками:
  - організація проектного бюро;
  - управління командою проекту;
  - планування, організація, мотивація, контроль і регулювання в проекті;
  - оцінка ефективності проектів;
  - управління якістю, ресурсами, ризиками в проекті тощо.


Зображення

image untitled.jpg


Додатки