Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Галузь

07

Навики

Цілі освітньої програми:

 

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та комплексно вирішувати складні проблеми і завдання управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств з урахуванням особливостей закордонних ринків на засадах командної роботи, індивідуального та групового лідерства, соціальної відповідальності враховуючи національні інтереси розвитку українського суспільства; формування усвідомленого ставлення до навчання та відповідальності у професійній діяльності, поваги до міжнародного й національного законодавства з урахуванням загально-людських ціннісних орієнтацій та сучасних процесів розвитку суспільства на засадах доброчесності й гуманістичної спрямованості для забезпечення правочинності діяльності організації; забезпечення реалізації навчання впродовж життя, створення можливостей вибору власних траєкторій особистого і професійного розвитку та адаптивності до економічних, технологічних, соціальних, політичних, культурних змін середовища діяльності.

 

 

Детальніше ознайомитися з ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Опис

Випускники за освітньою програмою "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" готуються для організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної і науково-дослідної діяльності на підприємствах, організаціях і установах, що займаються зовнішньоторговельною і зовнішньоекономічною діяльністю, а також для роботи на митницях, митних управліннях і установах, біржах.