Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Підгорна Катерина Дмитрівна photo

Підгорна Катерина Дмитрівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : 31-79

Кімната : 326

Підгорна Катерина Дмитрівна у 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. На кафедрі економічної інформатики працює з січня 2012 року.

Проводить дослідження в галузі економічної кібернетики та інформатики, використання математичних методів та системного аналізу в управлінні. Має 25 наукових публікацій.

На кафедрі відповідає за роботу з молодими вченими.

 Має 2 патенти:

  1.  Патент №106820 від 10.10.2014 Україна МПК 8С 21D 5/04 Спосіб обробки білих чавунів / Миронова Т.М., Синиціна Ю.П., Підгорна К.Д., Донська Т.Р., Сидорова А.Ю. заявник та патентовласник Національна металургійна академія України.
  2. Патент (рішення про видачу від 15.12.2014) Україна МПК 8С 21D 5/04 Спосіб обробки білих чавунів / Миронова Т.М., Синиціна Ю.П., Підгорна К.Д., Донська Т.Р., Сидорова А.Ю. заявник та патентовласник Національна металургійна академія України.

 Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

  1. Підгорна К.Д. Аналіз програмних засобів імітаційного моделювання / К.Д. Підгорна // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 420-427
  2. Підгорна К.Д. Інформаційні технології в маркетингу / К.Д. Підгорна // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 213-215
  3. Підгорна К. Д. Деякі аспекти оцінки ефективності впровадження і застосування ERP-систем / К. Д. Підгорна // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 42-44.