Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Савчук Лариса Миколаївна photo

Савчук Лариса Миколаївна

кандидат економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: l.m.savchuk@ust.edu.ua

Телефон : (0562) 47-46-31, (056) 374-81-27

Кімната : 526

Савчук Лариса Миколаївна працює на кафедрі з 1974 року. У 1985 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1987 році отримала наукове звання доцента кафедри економічної інформатики. У 2011 р. отримала звання професора кафедри економічної інформатики. З грудня 2003 року Савчук Л. М. очолює факультет комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ.

Читає курси лекцій з дисциплін:
- Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва.
- Математичні методи і моделі ринкової економіки.
- Управління проектами інформатизації.
- Правове забезпечення інформаційних технологій.
- ІТ менеджмент.
- Моделі, методи та інформаційні технології розробки і функціонування систем підтримки прийняття рішень.

Керує науково-дослідними роботами, що виконуються в рамках госпдоговірних тем; дипломними та магістерськими роботами дослідницького характеру; курсовими та студентськими науковими роботами. Виконує організаційну роботу по впровадженню сучасних освітніх та інформаційних технологій у навчальний процес.

Професор Савчук Л.М. є автором понад 250 наукових праць, підготувала 7 кандидатів економічних наук. Нагороджена заохочувальною відзнакою МОНУ нагрудним знаком «Петро Могила» (2010р.), грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2014 р.).
Основний напрямок наукової діяльності: «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм і форм власності» (номер держреєстрації 0107U001146) 2007-2012 роки.

Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

 1. Банківські операції: навч. посіб. з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Вишнякова І.В., Савчук Л.М., Сокиринська І.Г. – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 162 с.
 2. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навч. посіб. з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Лозовська Л.І., Савчук Л.М.,  Аберніхіна І.Г. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 116 с.
 3. Управління проектами інформатизації: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, Р.В. Савчук та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 112 с.
 4. Гроші та кредит: навч. посіб. з грифом МОНУ / І.Г. Сокиринська, Л.М. Савчук, І.В. Вишнякова, І.Г. Аберніхіна. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 238 с.
 5. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.М. Савчук, М.М. Лісовенко. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 106 с.
 6. Моделювання економіки: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 140 с.
 7. Скороход О.Б. Методи і моделі оцінки конкурентної позиції підприємства в умовах транформаційної економіки: Монографія / О.Б. Скороход, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2010. – 197 с.
 8. Кожушкін М.Е. Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі: Монографія / М.Е. Кожушкін, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2011. – 179 с.
 9. Топоркова О.А. Моделювання системи управління витратами на трубному підприємстві: Монографія / О.А. Топоркова, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: вид-во Маковецький Ю.В., 2012. – 187 с.
 10. Ковальчук Г.К. Комплексна оцінка стану та розвитку трудових ресурсів: Монографія / Г.К. Ковальчук, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 200 с.
 11. Экономическая кибернетика: интеллектуальные ресурсы управления: Монография / В.В. Бинкевич, Л.Н. Савчук, И.В. Усиченко, Р.В. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 94 с.
 12. Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія; під заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 592 с.
 13. Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою: Міжнародна колективна монографія; під заг. ред. Л.М. Савчук. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 414 с.
 14. Савчук Л.М. Інформаційні аспекти розробки систем прийняття рішень / Л.С. Савчук, І.Г. Сокиринська, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 302-310
 15. Сокиринська І.Г. Грошовий потік як об’єкт управління на підприємстві / І.Г. Сокиринська, Л.М. Савчук, Р.В. Савчук // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. - С. 145-155
 16. Экономическая информатика: интеграция в управлении: монография / В.В. Бинкевич,  Л.Н. Савчук, И.В. Усиченко, Р.В. Савчук. – Днепропетровск: Герда, 2015. – 88 с.
 17. Экономическая кибернетика: самоорганизация в управлении / [Бинкевич В. В., Савчук Л. Н., Усиченко И. В., Савчук Р. В.] – Днепропетровск: Герда, 2014. – 78 с
 18. Савчук Л.М. Специфіка складу учасників проектів інформаційної діяльності / Л.М. Савчук, С.К. Делієв // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 222-226
 19. Савчук Л.М. Ситуаційний підхід до розробки управлінських рекомендацій / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 226-229
 20. Савчук Л. М. Особливості інформаційного бізнесу як виду економічної діяльності / Л. М. Савчук, Т. М. Краплина, Р. А. Шкіль  // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 12-14.
 21. Савчук Л. М. Сучасні підходи до розробки та фінансування інформаційних проектів / Л. М. Савчук, Т. М. Краплина, Д. С. Сокиринський // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 128-133.