Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Удачина Катерина Олександрівна photo

Удачина Катерина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: k.o.udachina@ust.edu.ua

Телефон : 31-79

Кімната : 326, 428

Удачина Катерина Олександрівна працює на кафедрі економічної інформатики з 2014 року. В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2018р., тема дисертації «Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання».

Викладає дисципліни:
- Інформаційний менеджмент.
- Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці.
- Прикладні інформаційні технології в економіці.
- Моделі економічної динаміки.
- Прогнозування соціально-економічних процесів.
- Економічна кібернетика.
- Економічна інформатика.

Наукові розробки відносяться до галузі циклічності економічних процесів, поведінки економічного об'єкту в умовах динамічності і нелінійності.

Посилання на наукометричні ресурси:  Google Scholar

Основні наукові праці:

  1. Бандоріна Л.М. Моделювання локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина // Збірник наукових праць «Европейский вектор экономического развития». – №2(17). – Дн-вськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Видавництво «Роял Принт», 2014. ─ С.7-14.
  2. Удачина К.О. Аналіз методів та моделей економічної поведінки об’єкта / К.О. Удачина // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – С. 451-458.
  3. Удачина К.О. Проблеми створення математичних моделей нелінійних динамічних взаємозв’язків економічних об’єктів / К.О. Удачина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – №8(4). – Херсон, 2014. ─ С. 123-126.
  4. Бандоріна Л.М. Моделювання економічної поведінки суб'єкта господарювання, пов'язаної з метою раціонального вибору / Л. М. Бандоріна, К. О. Удачина, Л. І. Лозовська // Науковий журнал «Молодий вчений». – №10(25). – Херсон, 2015. ─ С. 71-75.