Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Білова Оксана Вікторівна photo

Білова Оксана Вікторівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контакти:

E-mail: o.v.bilova@ust.edu.ua

Телефон : 33-95

Кімната : 464, 326

У 1991 р. закінчила ДДУ, механіко-математичний факультет, кафедра диференціальних рівнянь. Тема дипломної роботи: "Навчальні і контролюючі програми в курсі математики середньої школи"З 1991-2001 працювала в СШ № 49 вчителем математики та інформатики.

З 2002 р. асистент кафедри вищої математики НМетАУ.

У 2006 р. вступила на заочне відділення аспірантури при НМетАУ на спеціальність 01.02.04 "Механіка деформації твердого тіла". Науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, проф. Павленко А.В. Тема досліджень: "Контактні задачі для ортотропних тіл із криволінійною анізотропією". У 2011 році захистила дисертацію: "Застосування методу збурення до розв'язання контактних задач для тіл з криволінійною анізотропією". Одержала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Публікації на  scholar.google.com.ua