Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація 132 бакалавр

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» за спеціальністю 132 - Матеріалознавство з галузі знань 13 «Механічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 916-л від 19.06.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України в складі:

голова комісії – Лобода Петро Іванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» доктор технічних наук, професор;

 член комісії - Глушкова Діана Борисівна, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор;

в термін з 24 червня по 26 червня 2019 включно розглянула представлену Національною металургійною академією України акредитаційну справу і провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 - Матеріалознавство з галузі знань 13 «Механічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ЧАСТИНА 1

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ЧАСТИНА 2


Зображення

image 1_materialoznavstvo_132.jpg

image 2_materialoznavstvo_132.jpg


Додатки

yakisnyy_sklad_zabezpechennya_op132_bachelor.pdf (yakisnyy_sklad_zabezpechennya_op132_bachelor.pdf 1016 kb)

material_sklad_132_bachelor.pdf (material_sklad_132_bachelor.pdf 560 kb)

obladnannya_material_132bachelor.pdf (obladnannya_material_132bachelor.pdf 259 kb)