Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Дипломування

Реєстр

тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів

на кафедрі Матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра

 

 

Спеціальність 132– «Матеріалознавство» (Освітньо-професійна програма «Матеріалознавство» з підготовки бакалаврів та Освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство» з підготовки магістрів), що забезпечується кафедрою  матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра НМетАУ.

 

Теми випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів

 

 1. Обгрунтування вибору матеріалу для лінійок для прокатки труб  та формуваня його структури і властивостей
 2. Обгрунтування вибору матеріалу для роликів машин безперервного лиття заготівель, структура та властивості
 3. Вибір та обґрунтування марки сталі для виготовлення  свердла для обробки металів твердістю 260-280НВ
 4. Вибір та обґрунтування марки сталі для виготовлення  плашок для нарізання м’яких металів
 5. Вибір та обґрунтування марки сталі для виготовлення зуборізних фрез
 6. Вибір та обґрунтування марки сталі для виготовлення скальпелю хірургічного
 7. Умови експлуатації та технології виготовлення валків гарячої прокатки (наприклад пільгерстанів)
 8.  Застосування матеріалів для виробництва валків холодної прокатки.
 9. Вибір матеріалу інструментів, що використовують для обробки різанням металевих (сталевих та інш.) деталей.
 10.  Вибір матеріалів для виготовлення штампів холодного (гарячого) деформування.
 11.  Аналіз умов експлуатації та вибір технології виробництва колінчастих валів різних машин.
 12. Застосування спеціальних сталей для відводу викидів в різних пристроях для опалення, наприклад твердопаливних котлах.
 13. Застосування корозійностійких сталей і сплавів для виготовлення посуду або приборів.
 14.  Вибір сплавів та технології виготовлення підшипників, що працюють при підвищених температурах.
 15.  Вибір зносостійких матеріалів для деталей сільскогосподарських машин (ходової частини, плугів та інш.)
 16. Дослідження швидкісної рекристалізації при лазерному нагріві
 17. Дослідження впливу тугоплавких неметалевих включень на локальне зміцнення сталі при лазерній дії
 18. Дослідження впливу неметалевих включень на зародження руйнування сталей
 19. Дослідження впливу неметалевих включень на утворення дефектів в сталях у середовищах
 20. Дослідження поведінки неметалевих включень при пластичній деформації та їх впливу на механічні і технологічні властивості сталей
 21. Вибір матеріалу та технології виготовлення елементів підшипників ковзання за ГОСТ 493.
 22. Вибір матеріалу та технології виготовлення вагонних швелерів за ГОСТ 5267.1.
 23. Вибір матеріалу та технології виготовлення вагонного зетового профілю за ГОСТ 5267.2.
 24. Вибір матеріалу та технології виготовлення листа вагонної рами за ГОСТ 5267.7.
 25. Обґрунтування вибору матеріалу для виготовлення філ′єр правильно-відрізного  автомату для рихтування  та вирівнювання сталевої арматури
 26.  Обґрунтування вибору матеріалу для для футеровочних плит агломераційних машин
 27. Вибір матеріалу та технології виготовлення будівельних металевих конструкцій, які мають високу міцність і надійність
 28. Вибір марки сталі, оптимальної  структури та технології виробництва для виробів, які використовують для  транспортування природного газу
 29. Вибір матеріалу для виготовлення труб, які використовують при виробленні котлів для теплової енергетики
 30. Вибір сталі та оптимального технологічного процесу для виготовлення балок, які використовують в будівництві
 31. Вибір матеріалу для виготовлення металевих будівельних виробів, які працюватимуть в умовах низьких температур та динамічних навантажень
 32. Обгрунтування вибору матеріалу для виготовлення зенкерів та формування його структури та властивостей
 33. Вибір листової сталі для виробництва кузовних деталей автомобіля
 34. Вибір марки сталі, оптимальної структури та технології виробництва  тонкого листа для автомобільної промисловості
 35. Обгрунтування вибору листової сталі для виготовлення штампованих деталей корпуса автомобіля
 36. Вибір матеріалу для виробництва труб, що експлуатуються в нафтовій промисловості

 

Теми випускних кваліфікаційних робот магістрів

 

 1. Дослідження впливу деформації в рідко-твердому стані  на структуру і властивості сплаву Д16
 2. Дослідження впливу деформації в рідко-твердому стані  на структуру і властивості сплаву Al-SiSr
 3. ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІЖАТОМНИХ ПАРНИХ ВЗАЄМОДІЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МІКРОЛЕГУВАННЯ ДОЕВТЕКТИЧНОГО СИЛУМІНУ АК7Ч
 4. ГІДРОЦИРКУЛЯЦІЙНА ОБРОБКА КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНОГО ДОЕВТЕКТИЧНОГО СИЛУМІНУ
 5. Формування структури та властивостей  доевтектичного силуміну при комплексній фізичній обробці розплаву
 6. СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В МОДИФІКОВАНОМУ СПЛАВІ СИСТЕМИ AL-MG-SI-CU
 7. Вплив мікролегування Sr і Sc на структуру і фазовий склад пластично деформованого сплаву АК7ч
 8. Вплив комплексної фізико-хімічної обробки розплаву на розподіл легуючих елементів в силумінах типу АК7ч
 9. Визначення граничного ступеня технологічної деформованості металів при прокатці клиновидних зразків
 10. Вплив термічної обробки на механічні властивості доевтектичний силуміну типу АК7ч, що містить Sr і Sc в оптимальному співвідношенні
 11.  Дослідження структури, властивостей та галузей застосування ливарних бронз системи мідь-олово-кремній за ГОСТ 613.
 12.  Дослідження структури, властивостей та галузей застосування ливарних бронз системи мідь-олово-алюміній за ГОСТ 493.
 13.  Дослідження структури, властивостей та галузей застосування вагонних швелерів за ГОСТ 5267.1.
 14.  Дослідження структури, властивостей та галузей застосування вагонного зетового профілю за ГОСТ 5267.2.
 15.  Дослідження структури, властивостей та галузей застосування листа вагонної рами за ГОСТ 5267.7.
 16.  Дослідження швидкісної рекристалізації при лазерному нагріві
 17. Дослідження впливу тугоплавких неметалевих включень на локальне зміцнення сталі при лазерній дії
 18. Дослідження впливу неметалевих включень на зародження руйнування сталей
 19. Дослідження впливу неметалевих включень на утворення дефектів в сталях у середовищах
 20. Дослідження поведінки неметалевих включень при пластичній деформації та їх впливу на механічні і технологічні властивості сталей
 21. Дослідження впливу термоциклічної обробки у водні на структуру листових низьковуглецевих сталей
 22. Дослідити вплив водню на структуру і властивості алюмінію та сплавів на його основі
 23. Дослідити матеріали для сучасних теплових труб
 24. Вплив ТЦО у Н2 на процеси при спіканні порошків заліза
 25. Дослідження процесу формування структури злитків газарів при двох аксіально розташованих холодильниках
 26. . Дослідження структурних змін в евтектичній складовій при гарячому деформуванні чавунів різних складів.
 27. Вплив параметрів гарячого пресування на структуру та деформуємість заготівок із дактильованих  чавунів (диплом Калько и Кулакова).
 28.  Дослідження формування структури в корозійностійких сталях після кристалізації.
 29. Особливості мікроструктури та механічних властивостей виробів, виготовлених з хромонікелевого сплаву
 30. Дослідження структури і властивостей жароміцної сталі, яку використовують в атомній енергетиці
 31. Особливості впливу технологічних параметрів гарячої деформації на структуру і властивості будівельних сталей
 32. Дослідження впливу термомеханічної обробки  на структуру і властивості будівельної сталі  09Г2ФБ
 33. Характеристика структури та механічних властивостей економно легованих сталей після термічної обробки і термомеханічного зміцнення
 34. Дослідження впливу температурно-деформаційних режимів прокатки на структуру та властивості сталі 08пс
 35. Структура та властивості ультранизьковуглецевої гарячекатаної сталі
 36. Формування структури та властивостей тонкого листа із низьковуглецевої сталі після деформації та охолодження з піччю
 37. Дослідження структури та розподілу елементів по перерізу деформованого листа у сталі 01ЮТА