Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра галузевого машинобудування

Білодіденко Сергій Валентинович photo

Завідувач кафедри: Білодіденко Сергій Валентинович

Контакти:

Адреса пр. Науки, (пр. Гагарина), 4, k. 445

E-mail: kaf.mamp@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38056) 37-48-3-88(НМетАУ),

Альтернативна сторінка: https://fb.me/KafMAMV



 Ми в соціальних мережах        

Візитівка кафедри галузевого машинобудування

Кафедра розпочала підготовку галузевих інженерів-механіків з 1930 року, маючи назву кафедра механізації металургійних цехів Дніпропетровського металургійного інституту. Це був перший випадок в тодішньому СРСР, коли замість прийнятої на той час загальної підготовки механіків перейшли до їх профільного навчання під умови галузевого промислового виробництва.

Наразі кафедра випускає фахівців зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» за трьома освітніми рівнями: бакалавра, магістра і доктора філософії (PhD). Магістри навчаються за двома освітньо-професійними програмами (ОПП): інжиніринг механічних систем і колісно-гусеничні транспортні засоби. Бакалаври і аспіранти навчаються за ОПП інжиніринг механічних систем.

                                                                  kafedra125.jpg                                                      

Прийом на навчання бакалавра здійснюється на базі ОКР молодшого спеціаліста або на базі повної середньої освіти. Під час навчання студенти отримують знання в області машинознавства, матеріалознавства, комп’ютерного моделювання, промислових і транспортних технологій, логістики. Набувають навичок автоматизованого проєктування, обслуговування,  технічного діагностування і ремонту механічних систем промислового устатковання і колісно-гусеничних транспортних засобів. Випускники працевлаштовуються в конструкторських бюро, на промислових і транспортних підприємствах, в організаціях, пов’язаних з розвитком важкого промислового обладнання і мобільної техніки.

На кафедрі діє Українська наукова школа конструювання, розрахунку, експлуатації і ремонту металургійного устатковання, теоретичних і експериментальних досліджень надійності і довговічності машин.