Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

АКРЕДИТАЦІЯ 2

У період з 23 по 25 січня 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії: Кириченко Ігор Георгійович – декан механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор.

Член комісії: Клімов Едуард Сергійович – доцент з покладанням обов’язків завідувача кафедри автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат технічних наук.

Провела на місці акредитаційну експертизу (первинну) відповідності освітньої діяльності Національної металургійної академії України державним вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Колісні та гусеничні транспортні засоби» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки Експертної комісії надаються.


Додатки

ekspertni_visnovki_kgtz.pdf (ekspertni_visnovki_kgtz.pdf 49779 kb)