Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет дизайну машин та захисту довкілля

Єрмократьєв Віктор Олексійович photo

Декан: Єрмократьєв Віктор Олексійович

Контакти:

Адреса Факультет дизайну машин та захисту довкілля, НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна

E-mail: dek.mmf@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: +38 (056) 746-31-91На факультеті існує 8 лабораторій, 64 комп'ютери, загальна площа приміщень факультету 4752 м2.


     

Загальна характеристика:

Сучасні напрями підготовки фахівців (спеціальності й спеціалізації):

Факультет готує фахівців за професійними спрямуваннями - інженерна механіка, машинобудування, екологія.

Кафедра машин та агрегатів металургійного виробництва випускає фахівців за спеціальністю "металургійне обладнання" з спеціалізацією:"експлуатація та ремонт металургійного обладнання" та ком'ютерні розрахунки та конструювання машин". Кафедра технології машинобудування випускає фахівців за спеціальністю "технологія машинобудування". Кафедра колісних та гусечних транспортних засобів випускає фахівців за спеціальністю: "колісні та гусечні транспортні засоби". Кафедра інженерної екології та охорони праці випускає фахівців за спеціальностю "екологія та охорона навколишнього середовища"

Педагогічний потенціал:

На факультеті працює 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАНУ, 5 професорів, 44 доценти, 22 старших викладачі, 22 асистенти, 8 лаборантів.

Матеріальна база:

На факультеті існує 8 лабораторій, 64 комп'ютери, загальна площа приміщень факультету 4752 м2.

Історія.

Факультет дизайну машин  та захисту довкіля заснований у 1931р. як механічний факультет ДМетІ. Колишні керівники факультету: доцент Алексєєв О.К.(1944 -1961), доцент Шеремет Я.В.(1961 - 1968),професор Морозенко В.Н.(1968-1993).

До складу факультету в 1931р. входили кафедри: теоретичної механіки, прикладної механіки, будівельної механіки, інженерної графіки. В 1944р. була створена кафедра механічного обладнання металургійних заводів і з цього року розпочинається підготовка інженерів-механіків. В 1956р. на факультеті була створена кафедра технології металів та машинобудування. З переведенням у 1972 році на факультет кафедри промислової теплоенергетики факультет переіменований в енергомеханічний. В цей же час факультету передана кафедра автоматизації виробничих процесів, і факультет готує фахівців з трьох спеціальностей: "механічне обладнання заводів чорної металургії", "автоматизація металургійного виробництва", "промислова теплоенергетика". В 1985р. підготовку інженерів-промтеплоенергетиків повернули металургійному факультету. З 1993р. кафедра технології машинобудування (колишня технології металів та машинобудування) розпочинає підготовку на факультеті фахівців з технології машинобудування. І в цей час факультет отримав сучасну назву - механіко-машинобудівний. А з 1995р. ведеться підготовка екологів (кафедра інженерної екології та охорони праці), а також фахівців за спеціальністю "електромеханічні системи автоматизації та електропривод" (каф. електротехніки, електроустаткування та промислової електроніки). В 2000р. на факультеті розпочата підготовка фахівців за спеціальністю "колісні та гусенічні транспортні засоби". У зв'язку з реорганізацією структури академії у 2004р. до складу факультету увійшли чотири спеціальні кафедри: машин та агрегатів металургійного виробництва, технології машинобудування, колісно-гусеничних транспортних засобів, інженерної екології та охорони праці, а також - загальноосвітні: теоретичної механіки, прикладної механіки, будівельної механіки, інженерної графіки та нарисної геометрії.

На факультеті більше 60 років функціонують науково-педагогічні школи:

"Підвищення надійності та довготривкості металургійного обладнання" (кафедра МАМВ, засновники професори Гребенік В.М., Гордієнко А.В., Цапко В.К.);

"Інтегровані технології в машинобудуванні" (кафедра технології машинобудування, засновники професори Морозенко В.Н., Проволоцький О.Є.);

"Механіка твердого деформованого тіла" (каф.будівельної механіки, засновники професори Дінник О.І., ПавленкоГ.Л., Колесник І.А.);

"Надійність та довготривкість деталей та вузлів механічного та під'ємно-транспортного обладнання" (каф.прикладної механіки, засновники член-кореспондент АН УРСР Кожевніков С.М, професори Чукмасов С.Ф., Цехнович Л.І.).

За всі роки існування факультет підготував понад 7000 фахівців, більше 800 з них отримали диплом з відзнакою.

Відомі випускники кафедр факультету:

Большаков В.І. - д.т.н. професор, академік НАНУ, директор ІЧМ ім. З.І. Некрасова, лауреат Державної премії України; Цапко В.К. - д.т.н., професор, лауреат Державної премії України, Праздніков А.В. - д.т.н., професор, лауреат Державної премії; Морозенко Є.В. -Генеральний директор ВАТ "Агрегатний завод"; Проволоцький О.Є. - д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту спецтехнологій, Вулих А.Ю. - к.т.н., Генеральний директор ВАТ "Комінмет", лауреат Державної прмії України, г. Курт Зінгубер - колишній міністр чорної металургії НДР

Студентське життя:

На факультеті впроваджено студентське самоврядування. Молодіжна рада займається питаннями студентського добробуту та дозвілля. Студрада гуртожитку піклується про гідні умови життя та поведінку іногородніх студентів.

Студенти факультету також приймають активну участь у спорті. Є майстри спорту а також чемпіони та призери змагань в багатьох видах спорту. Багато студентів приймає участь в художній самодіяльності.

Адреса: Факультет дизайну машин  та захисту довкіля заснований, НМетАУ, пр. Гагаріна,4, Дніпропетровськ, 49600, Україна.

 


Кафедри:

Кафедра екології, теплотехніки та охорони праці

Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами

Кафедра технології машинобудування

Кафедра галузевого машинобудування