Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ДП НФ Нікопольський регіональний центр моніторингу освіти та соціального партнерства

Зінченко Світлана  Михайлівна photo

: Зінченко Світлана Михайлівна

Контакти:

Адреса г. Никополь, пр. Трубников, 18, комн. 204.

E-mail: svzi@ukr.net

Телефон: (05662) 2-13-15 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Допоміжний підрозділ Нікопольського факультету (НФ) - Нікопольський регіональний центр моніторингу освіти і соціального партнерства був створений у 2017 р. (наказ НМетАУ від 27.10.2017 г. №72-1і)Згідно з наказом УДУНТ від 25.04.2023 р. №29 Центр є підрозділом НФ, що діє на громадських засадах згідно із затвердженим Вченою радою НФ Положенням, підпорядкований Вченій раді факультету та безпосередньо декану.  

Центр є складовим елементом в реалізації політики факультету щодо взаємодії з основними роботодавцями м. Нікополя і Нікопольського регіону відповідно до задекларованих місії та стратегії розвитку НФ УДУНТ. Основними завданнями центру є такі:

- моніторинг ситуації на регіональному ринку праці, тенденцій щодо структури та обсягів потреб у фахівцях в основних галузях виробництва, що представлені на муніципальному та регіональному рівнях;

- збір, систематизація і аналіз відгуків та побажань роботодавців щодо якості підготовки фахівців на факультеті;

- сприяння працевлаштуванню випускників і збір даних щодо траєкторій їхнього працевлаштування та кар’єрного зростання;

- системна і постійна (протягом року) агітаційна робота із залученням співробітників та викладачів факультету з метою забезпечення контингенту на навчання;

- забезпечення постійної співпраці факультету з роботодавцями та споживачами освітніх послуг на підставі договорів про співробітництво.

Інформація для абітурієнтів Нікопольського факультету