Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вступ до університету

Для зарахування до Українського державного університету науки і технологій іноземці подають такі документи:

1) оригінал та копію документа про попередню освіту;

2) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) 10 фотокарток 30x40; 6 фотокарток 35x45;

6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.Вгору: Іноземні студенти