Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бібліотека інформує

 

 

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова.

Панас Мирний

 

 Шановні друзі! 21 лютого людство відзначає Міжнародний день рідної мови.

 

«Мова – це форма нашого життя,

життя культурного й національного,

це форма нашого організування.

Мова – душа кожної національності,

її святощі, її найцінніший скарб…».

 

У процесі навчання і виховання підростаючого покоління, формування особистості мова відіграє важливу роль. Особливо актуальним нині є вивчення української мови як державної, що сприяє об’єднанню українців не лише в Україні, а й за її межами, освоєнню культурної спадщини українського народу.

 

 До уваги наших читачів презентуємо книжкову виставку

«Мова – це наше коріння».

 

 На виставці представлено 14 видань: Конституція України, монографія, підручники, практикуми, довідники:

 1. Ткаченко, Орест. Українська мова і мовне життя світу [Текст]/ О. Ткаченко. - К.: Спалах, 2004. - 272 с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціологічне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови.

2. Ющук І.П. Українська мова [Текст]: підручник/ І.П. Ющук. - К.: Либідь, 2004. - 640 с.

Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів ЗВО. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої знання з української мови.

          

3. Бевзенко, Степан Пилипович. Сучасна українська мова: Синтаксис: навчальний посібник/ С.П. Бевзенко , Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. - К.: Вища школа, 2005. - 270 с.

Подано цілісний систематичний виклад синтаксису сучасної української літературної мови. Зроблено спробу огляду основних напрямів вивчення українського синтаксису. До кожного розділу подано систему вправ для практичних занять. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 4. Дубічинський В.В. Українська мова:Сучасний довідник: Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація, словники/ В.В.Дубічинський. – Харків. – Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. 544 с.

 

У пропонованому довіднику розглянуто найактуальніші питання українського слововживання та мовлення культури. Особлива увага приділяється складним випадкам українського слововживання, правилам укладання ділових документів. Окремі частини оформлено за словниковими нормами.

 

Рідну мову людина засвоює змалку від батьків, від оточення; у школі – вивчаючи шкільні предмети; у зрілому віці – спілкуючись з іншими людьми, читаючи різноманітну літературу, пізнаючи навколишній світ…

 

Познайомитися з представленими виданнями запрошуємо на абонемент наукової літератури,

ауд. 259.

Адміністрація бібліотеки.

Інформаційні повідомлення


Бібліотека