Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бертман Олександр Васильович

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

ВИПУСКНИК ЕНЕРГОМЕХАНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1993р.)

Народився в 1968 р. Закінчив Новомосковський металургійний технікум за спеціальністю «Технік-технолог зварювального виробництва». Вищу осві­ту здобув у Дніпропетровському металургійному інституті за фахом «Автоматизація виробничих про­цесів і виробництв». Після першого курсу Олександ­ра Бертмана призвали до армії, відслуживши, про­довжив навчання.

З теплотою і вдячністю згадує лекції Павлен­ка Ю.Г. з вищої математики, Зіньківського А.А. з нарисної геометрії, Бобильова О.І., що читав теорію ймовірності. Знання знадобилися у подальшій ро­боті. Особливо запам'яталася рідна кафедра авто­матизації та кафедра електроприводу. Лекції завіду­вача кафедри Єгорова А.П. відзначалися не тільки поглибленими знаннями із спеціальних дисциплін, а й сприяли розширенню світогляду, становленню життєвих принципів, усвідомлен­ням себе в суспільстві. «Ми закін­чували навчання у складний час: після розпаду Радянського Сою­зу змінювалися духовні цінності.

«Тому підтримка та вектор руху від наставників давали дуже багато», - вважає Олександр Васильович.

Трудовий шлях почав у 1993 р. в електроремонтному цеху ВАТ «Новомосковський трубний завод» за спеціальністю слюсаря-електрика. Швидко освоївся, здо­був виробничі навички та автори­тет серед колег. 3 1995 р. - майстер зміни, 2000 р. - заступник началь­ника електроремонтного цеху.

У травні 2002 р. призначений на по­саду заступника головного енерге­тика з ремонту енергетичного обладнання. З серпня 2005 р. - головний енергетик ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод».

На посаді заступника головного енергетика Олександр Бертман ретельно займався організа­цією постачання електричної енергії. Ця справа на­дихнула до створення проекту прокладання но­вої кабельної траси і зниженню витрат на оплату електричної енергії. Новаторський проект впро­ваджений у 2004 р., економія на той час становила 1 млн грн.

Під керівництвом Олександра Васильовича впроваджено чимало раціоналізаторських заходів, спрямованих на економію енергоресурсів. Зокрема, у 2011 р. модернізовано компресорний парк повіт­ряних компресорів з установкою нового сучасного компресора БатзипдТМХ 1250-4. Прогресивна тех­нологія дозволила заощадити 4,8 млн кВт-год елек­троенергії на рік. Нині головний енергетик сповне­ний нових творчих задумів.

У 2012 р. нагороджений Почесною грамотою Ка­бінету Міністрів України.

 Вгору: Видатні випускники академії