Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені – від теорії до практики» (Україна, УДУНТ)

 

**************************************************************************************************

Шановні колеги!

Оргкомітетом підготовлено заявку на включення чергової ХІІІ конференції "Молоді вчені-2023. Від теорії до практики" до переліку МОН міжнародних і всеукраїнських конференцій здобувачів вищої освіти і молодих вчених на 2023 рік. Дату проведення попередньо призначено на 23 березня 2023 року.

Формат проведення конференції (скоріше за все - заочний) буде залежати від поточної ситуації в країні та регіоні.  

Миру нам всім, терпіння та Божої милості!!!

**************************************************************************************************

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Вперше конференція була проведена у 2010 р. зі студентами Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості / ДІПОпром / і Національної металургійної академії України / НМетАУ /. У той час ДІПОпром працював у складі навчально-наукового комплексу з НМетАУ. У 2013 р. після реорганізації ГІПОпрома в структурний підрозділ НМетАУ - Інститут інтегрованих форм навчання / ІнІФН / організатором конференції є НМетАУ.

Періодичність проведення: щороку (лютий-березень).

Формати участі: очно, заочно.

Легітимність і особливості: Інститутом модернізації змісту освіти МОН України конференція щорічно включається до переліку міжнародних і всеукраїнських конференцій здобувачів вищої освіти і молодих вчених. З 2019 р., враховуючи фактичний склад учасників, міжнародний статус конференції був замінений на всеукраїнський.

Основні напрямки (секції):

1. Металургія, металообробка, машинобудування. Нові матеріали

2. Економіка, управління, менеджмент. Муніципальне господарство

3. Інформатика, ІТ-технології, робототехніка. Прикладна математика

4. Харчова і переробна промисловість, сільське господарство та інші галузі економіки. Екологія

5. Природничі, гуманітарні, соціально-політичні науки, в т.ч. педагогіка і психологія

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Після закінчення конференції всі учасники, які надіслали доповіді (тези), отримують збірник матеріалів у вигляді книги або електронному (СД), а також сертифікат, що підтверджує опублікування матеріалів у збірнику.

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО:    Стаття в газеті НМетАУ "Кадри металургії" (№1 2020 р., с. 7)       СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА /зразок/ 

ЗБІРНИКИ (Архів)*:     2019      2020      2021

ОСТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЯ XIII міжнародну конференцію "Молоді вчені 2022 - від теорії до практики" було включено Інститутом модернізації змісту освіти МОН України до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти та науки на 2022 рік (розділ ІІ /Всеукраїнські конференції/, поз. 26). Проведення конференції було заплановано на 29 березня 2022 р. в Інституті промислових та бізнес-технологій (м. Дніпро). Але через надзвичайні події оргкомітетом було вирішено перенести проведення конференції на 2023 рік. 

Посилання для завантаження / перегляду:    

Інформація про конференцію       Заявка       Зразок оформлення статті (шаблон)

* - Інформація щодо публікацій у збірниках, які видані до 2019 р. надається вченим секретарем конференції після запиту.

** - Формат проведення (очно/заочно) буде залежати від поточної ситуаціїВгору: Конференції