Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вулих Анатолій Юрійович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДНІПРОПРЕС», ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ,

ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ВИПУСКНИК МЕХАНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1972р.)

Народився 23 вересня 1950 р. у Дніпропетров­ську. Батько Юрій Олександрович - заслужений ме­талург, працював начальником мартенівського цеху на Дніпропетровському металургійному заводі іме­ні Петровського. Мати Софія Семенівна - лікар місь­кої лікарні № 7. Закінчивши місцеву середню школу № 37, Анатолій Вулих у виборі професії не вагався, бо шанував традиції сім'ї. Адже свого часу дід, ка­валер орденів Леніна та Трудового Червоного Пра­пора та батько вчилися у Дніпропетровському ме­талургійному інституті. Тож вступив на механічний факультет навчального закладу.

Трудовий шлях почав у 1972 р. на Криворізькому металургійному заводі «Криворіжсталь» та Інституті чорної металургії АН УРСР (ІЧМ). 3 1974 р. працював у Дніпропетровському металургійному інституті. Під керівництвом академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора, дирек­тора Інституту чорної металургії В.І. Большакова та доктора технічних наук, професора А.В. Праздні- кова захистив кандидатську дисертацію. З 1980 р. Анатолій Юрійович - доцент кафедри «Механічне обладнання заводів чорної металургії» Дніпропет­ровського металургійного інституту.

Фахівець з багаторічним досвідом, Анатолій Вулих з 2000 р. - голова правління-директор Дніпропет­ровського металургійного заводу імені Комінтерну («Комінмет»), Під його керівництвом у 2004 р. ство­рено і впроваджено в експлуатацію першу в Україні і країнах СНД автоматизовану лінію гарячого оцин­кування труб. У 2006 р. впроваджено в експлуатацію перший в Україні трубоелектрозварювальний стан для виробництва труб і порожнистих профілів роз­мірів до 200x200 мм з товщиною стінки 12,7 мм.

Новаторські ідеї успішно втілює у науково- виробничому об'єднанні «Дніпропрес», де з 2012 р. обіймає посаду генерального директора. Зокрема, у 2014 р. введено в експлуатацію комплекс з вироб­ництва високолегованих, нержавіючих і жароміц­них сталей і сплавів з використанням конвертера га­зокисневого рафінування.

Підприємство здійснює експлуатаційну та сервіс­ну підтримку обладнання власного виробництва, а та­кож виробляє широку номенклатуру запасних частин та деталей до обладнання інших виробників. Забезпе­чується повний цикл виробництва - від виплавки до механічної обробки та збірки великогабаритних вуз­лів та машин. Анатолій Вулих дбає про комфортну ат­мосферу в колективі. Впевнений, що поєднання до­свіду ветеранів та енергії молоді, славних традицій з новими передовими ідеями сприяють виробничому запалу, а значить - новим успіхам і досягненням.

Анатолій Юрійович опублікував 1 книгу, має 37 наукових друкованих праць, 7 авторських сві­доцтв СРСР на винаходи та б закордонних патентів.

За особисті досягнення в економічній та науково-технічній сферах нагороджений орденом «За заслу­ги» III ступеня.
Вгору: Видатні випускники академії