Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Зініград Михайло Йосипович

РЕКТОР АРІЕЛЬСКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ІЗРАЇЛЬ), ДОКТОР ХІМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

АКАДЕМІК МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1968р.)

Народився 24 червня 1945 р. у с. Бистрий Істок Алтайського краю. Здобув освіту за спеціаль­ністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» у Дніпропетровському металургійно­му інституті, який закінчив з відзнакою. Вважає, що йому пощастило на викладачів: це вчений, профе­сор С.Т. Ростовцев, відмінний фахівець і чудова лю­дина Л.М. Руденко, кандидат хімічних наук, доцент М.М. Слуцька. А цитати з блискучих, на рівні артис­тизму, лекцій професора О.С. Афанасьєва, що читав мікросгатистику, Михайло Зініград використовує на своїх лекціях. Математик, доцент Л. Д. Титова залучи­ла Михайла Зініграда і Віктора Погорілого (нині до­цента кафедри фізики НМетАУ) до першої наукової роботи з програмування на електронно-обчислю­вальних машинах «Урал».

«Студентське життя сповнене найкращих вра­жень, - згадує Михайло Йосипович. - Перед почат­ком другого курсу поїхали в колгосп, який спеціа­лізувався на молочній і овочевій продукції. Голова колгоспу звернувся до студентів: «М'ясо буде один раз на тиждень, зате помідори, огірки і молоко - від пуза. І головне - тут потрібно працювати, це вам не газовий закон Бойля-Маріотта!» Не забути новоріч­ні вечори, моє студентське весілля у ресторані «ГІламя». Були й кумедні історії, скажімо, нічний префе­ранс, обмін вобли на пиво».

Після закінчення інституту Михайло Йосипович навчався в аспірантурі на кафедрі теорії металур­гійних процесів Уральського політехнічного інститу­ту (1969-1972). Працьовитість, самовдосконалення Михайла Зініграда сприяли стрімкому професійному росту: кандидат технічних наук (1972), доцент (1976), доктор хімічних наук (1982), професор (1983). Упро­довж 1988-1991 рр. очолював кафедру зміцнюючих покриттів Уральського політехнічного інституту.

З 1992 р. працює в Ізраїлі, професор Аріельского академічного коледжу, де на той час навчалося до ста студентів. Михайло Йосипович організував та очолив лабораторію покриттів і нано-матеріалів, згодом - центр матеріалознавства, що включає чо­тири лабораторії. Був першим деканом факультету природничих наук, який організував. На базі коле­джу, за участі М.Й. Зініграда, створено восьмий Із­раїльський університет. У 2008 р. сенат обрав Ми­хайла Зініграда на посаду ректора Аріельского університету, де нині навчається понад 12 тисяч студентів.

Авторству Михайла Йосиповича належать по­над 200 наукових статей, 2 монографії, зареєстро­вано 6 патентів. На замовлення фірми ЄепегаІ Моіоге розроблено технологію зварювання оцин­кованої сталі. Ізраїльському аерокосмічному кон­церну надано технологію нанесення покриттів на відповідальні деталі літальних апаратів. В Ізраїлі на заводі алюмінієвого лиття впроваджено новий метод зміцнення алюмінію нано-розмірними ма­теріалами. Спільно з Пекінським інститутом ста­лі створено технологію зміцнення турбінних ло­паток.

Михайло Зініград - член Ізраїльської національ­ної комісії з технологічних інкубаторів при Міністер­стві промисловості, голова Вищої атесгаційної ко­місії з присудження вчених ступенів і звань, член Міжнародного матеріалознавчого товариства (А5М) та Американського товариства фахівців зі зварю­вальних технологій (А№5), член рад директорів де­кількох фірм.

Життєве кредо: «Оптимізм з поправкою на почут­тя гумору!». Завдяки грі в теніс і плаванню Михайло Йосипович підтримує хорошу спортивну форму. Ви­дав книгу спогадів про дитинство і навчання в шко­лі, на черзі - спогади про студентські роки.


 Вгору: Видатні випускники академії