Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Зубанов Ігор Віталійович

ДИРЕКТОР ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТІМ+"

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1985р.)

Народився 6 листопада 1963 р. у Запо­ріжжі. У Дніпропетровському металургій­ному інституті навчався за спеціальністю «Обробка металів тиском» у групі ТП-80.

Трудовий шлях почав на Нижньодніпровсько­му трубопрокатному заводі ім. К. Лібкнехта на поса­ді змінного майстра обробки обсадних труб зі спе­ціальними різьбами трубопрокатного цеху №4. У 1988 р. переведений бригадиром обробки і здачі обсадних труб 5-го розряду. З 1991 р. Ігор Віталійо­вич працював старшим майстром обробки обсадних труб з новими типами різьбових з'єднань, з 1992 - начальник зміни. У трубопрокатному цеху № 4 до­сконало вивчив всі ділянки вироб­ництва, здобув авторитет серед колег. На честь 100-річчя заводу за сумлінну працю, відповідальність і організацію виробничого процесу Ігору Зубанову оголошено подяку.

Упродовж 1995-2004 рр. обій­мав посаду заступника директора з загальних питань ТОВ «Пілі­грим ЛТД». З травня 2004 р. - ди­ректор приватного підприємства «ТІМ+». Спільно зі співробітниками ВАТ «Інтерпайп НТЗ» розроблено і впроваджено у виробництво 4 нові типорозміри труб.

Ігор Віталійович щиро вболі­ває за долю України, волонтер 25 0ДПДБ (окремої Дніпровської повітряно-десантної бригади).

Роботу вважає головною справою життя. Крім того, має хобі - автоспорт, великий теніс, гірські лижі.

Родина Зубанових належить до славної динас­тія металургів. Батько Віталій Тимофійович закін­чив електрометалургійний факультет ДМеті, упро­довж 1971-1975 рр. обіймав посаду головного інженера Нікопольського заводу феросплавів, з 1980 по 1987 рр. - директор заводу. Дочка Катери­на - випускниця електрометалургійного факульте­ту 2000 р., син Тимофій - економічного факультету 2008 р. Нині працює директором приватного під­приємства «Максимус». Брат Юрій закінчив елек­трометалургійний факультет.Вгору: Видатні випускники академії