Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Зубов Вячеслав Леонідович

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1975р.)

Народився 21 серпня 1953 р. у Дніпропетров­ську. Здобув освіту на металургійному факультеті за спеціальністю «Електрометалургія сталі та феро­сплавів».

Академія, вважає Вячеслав Зубов, відіграла ви­нятково важливу роль у його становленні як високо-професійного фахівця - електрометалурга. Особ­ливо завдячує педагогам, професорам С.І. Хитрику, М.М. Чуйку та М.І. Гасику, від яких отримав глибо­кі фундаментальні знання з теорії та технології ви­робництва феросплавів. Невдовзі оволодів метода­ми термодинамічних розрахунків рівноваги реакцій в різних системах сполук кремнію і марганцю, які надалі підтвердив експериментальними досліджен­нями. На студентській лаві опанував методи всебіч­ного комплексного аналізу технічних задач, що в по­дальшій професійній діяльності стали фундаментом для розробки нових технологій виробництва феро­сплавів.

Найяскравіше враження студентського життя у Вячеслава Леонідовича пов'язане з виробничою практикою на Запорізькому заводі феросплавів, де працював підручним плавильника в цеху № 1 на печі № 5. «Якось в денну зміну після чергового завалюван­ня шихти я вийшов із завалювальної машини на ро­бочий майданчик печі, - згадує він. - Одразу до мене підійшов солідний чоловік, як потім з'ясувалося - з іноземної делегації, і поцікавився: «Як справи, як три­ває процес виплавки?» Відповів, що сьогодні спекотніше, аніж зазвичай. Мовляв, на поверхні печі горять електроди, очевидно, надійшла нова шихта з більш високим електроопором. А це значить, що потрібно вносити корективи в технологію. Словом, описав си­туацію і пішов працювати далі. Під кінець зміни мене викликав до кабінету начальник цеху, розпитуючи, що ж я таке розповідав іноземцю. Стисло виклав суть бесіди, а начальник цеху промовив: «Під час розмо­ви з директором заводу гість-іноземець висловив здивування високою кваліфікацією молодого робіт­ника». Отак студент-практикант відстояв честь і сла­ву вітчизняного підприємства.

У ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Вячес­лав Леонідович має 5 років виробничого стажу. А 30 років стажу науково-педагогічної роботи - у На­ціональній металургійній академії України, що стала другою рідною домівкою.

Наукові досягнення фахівця знайшли своє вті­лення у 9 монографіях, 3 навчальних посібниках, 27 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, 106 статтях у наукових виданнях. Успіхи і внесок професора у металургійну галузь відзначено пре­мією імені академіка 3.Ш. Некрасова.

Захоплення - східна філософія, трансценден­тальна медитація, техніка ТМ-Сідхі. Хобі - філофонія. Вячеслав Зубов - наставник-консультант з духовних практик та езотеричних знань.

Кредо: «Позитивно сприймати всі життєві події».
Вгору: Видатні випускники академії