Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Млинарич Олег Борисович

ДЕПУТАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (2010-2015)

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1981 р.)

Народився 15 липня 1959 р.

У 1981 р. закінчив із відзнакою Дні­пропетровський металургійний ін­ститут за спеціальністю «Обробка металів тиском» (трубне виробни­цтво). Трудовий шлях почав підруч­ним вальцювальника на Нікополь­ському південно-трубному заводі.

31981 по 1998 рр. займався науко­во-педагогічною діяльністю у На­ціональній металургійній академії на кафедрі «Обробка металів тис­ком». За цей час розробив та впро­вадив нові технологічні процеси виробництва труб з високолегованихта вуглецевих сталей і сплавів.

Ініціативний і креативний керівник» Олег Бори­сович у 1984 р. організував власне підприємство «Логоімпекс», що впроваджувало нові металургій­ні технології на Алчевському металургійному ком­бінаті та Нижньодніпровському трубопрокатному заводі ім. Карла Лібкнехта (нині «Інтерпайп-Нижньо- дніпровський трубопрокатний завод»). Проявив себе як професіонал у веденні ділових переговорів, адже завжди відповідально ставився до справи.

Знання поглиблював у «Міжнародному цент­рі приватизації, інвестицій і менеджменту» (1999). Згодом закінчив коледж «Grant MacEwan College», (м. Едмонтон, Альберта, Канада) за спеціальністю «Управління підприємством» (2002).

Олега Млинарича завжди приваблювали нау­кові дослідження. Опублікував 7 наукових робіт, має 3 авторські свідоцтва на винаходи. Брав участь у численних науково-технічних конференціях, в т.ч. міжнародних: у м. Дніпропетровськ (Україна), Моск­ва (Росія), Торонто (Канада), Токіо (Японія).

З 1998 р. член металургійної асоціації «Ігоп & Steel Society» (USA). З 2002 по 2004 рр. - уповнова­жений Фонду державного майна України, здійсню­вав управління державним пакетом акцій Нікополь­ського заводу феросплавів.

З 2010 р. депутат Дніпропет­ровської міської ради, член комі­сії з питань ЖКГ та паливно-енерге­тичного комплексу.

Олег Борисович - із династії металургів. Батько Борис Олексі­йович - провідний співробітник, завідувач лабораторії Всесоюзно­го науково-дослідного інституту трубної промисловості. Мати - Зінаїда Дмитрівна Некрасова з 1952 по 1987 рр. працювала у ДМетІ, до­цент кафедри загальної хімії, декан хіміко-технологічного факультету. Має чудову сім'ю. Син Кирил за­кінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З дру­жиною Оленою Павлівною виховують доньку Марію.

Вільний час любить проводити на природі, по­чесний член Українського товариства мисливців і рибалок.

Життєве кредо: «Ніколи не здаватися!».Вгору: Видатні випускники академії