Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Садовник Олексій Юрійович

ДИРЕКТОР ТОВ «ГАЗОКИСНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (1987р.)

Народився 24 червня 1965 р. у Дніпро­петровську в родині інженерів: мати працювала на заводі пресів, батько - у Дніпропетровському ме­талургійному інституті. З дитинства Олексій Садов­ник проявляв неабиякий характер, на «відмінно» навчався та охоче займався плаванням у спортив­ній школі «Метеор». За батьківським прикладом об­рав майбутній фах, у 1982 р. ставши студентом гру­пи ЕМ-82-2 Дніпропетровського металургійного інституту за спеціальністю «Електрометалургія ста­лі та феросплавів». Серед найяскравіших спогадів студентських років - робота в будівельному загоні у смт Просяна на каоліновому комбінаті, де заробив перші гроші.

Після закінчення вишу з відзнакою у 1987 р. Олексій Садовник продовжив навчання у денній аспірантурі. Упродовж 1990-1998 рр. - молодший науковий співробітник проблемної лабораторії но­вих металургійних процесів Дніпропетровської ме­талургійної академії. Олексій Юрійович працював у сфері оборонного комплексу, його наукові праці відзначені нагородами та подяками, він автор бага­тьох наукових робіт.

У 1998 р. змінив діяльність з наукової сфери на управління, ставши директором українського дер­жавного підприємства лотерей «Молодьспортло- то», яке було підпорядковано Міністерству спор­ту України. В цей період Олексій Юрійович як колишній спортсмен і голова Дніпропетровської філії УДПЛ «Молодьспортлото» (в подальшому - ТОВ «МСЛ») приділяв велику увагу розвитку лоте­рейного бізнесу на території області з метою до­даткового фінансування фізичної культури і спорту. Олексій Садовник стояв біля витоків найвідомішої в Україні державної лотереї лото «Забава», яка й досі приваблює мільйони українських гравців.

У 2005 р. Олексій Садовник повернувся до Націо­нальної металургійної академії України на посаду старшого наукового співробітника. Одночасно орга­нізував і очолив ТОВ «Газокисневі технології» - кон­салтингову компанію у сфері металурги. Розробки знайшли практичне втілення на металургійних заво­дах України, зокрема «Дніпроспецсталь» у Запоріж­жі та на підприємствах Китаю (компанія «Рокчек», м. Тянь-Дзинь).

З грудня 2005 р. Олексій Юрійович - голова прав­ління обласного дитячого благодійного фонду «Дні­провський світоч». Фонд приділяє неабияку увагу захисту дітей, які лишилися без батьківського піклу­вання. З ім'ям Олексія Садовника пов'язані численні благодійні проекти - музичний фестиваль ресторан­ної музики, організація пунктів безкоштовного гаря­чого харчування для опікуваних дітей та жебраків.

За досягнення високих виробничих показників та активну участь у громадській діяльності та за ва­гомий внесок у розвиток економіки України нагоро­джений орденом «Бізнес слава».

У вільний час любить відпочивати на яхті в при­ємній компанії.

Одружений, має двох дітей. Батько і син Олексія Юрійовича теж навчалися у Національній металур­гійній академії України.Вгору: Видатні випускники академії